ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2550 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., нередовно уведомен, явява се лично. Призовката е връчена на 07.11.2017 г., с което не е изпълнено изискването седем дни преди насроченото съдебно заседание същата да е получена. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Тъй като не съм редовно призован, моля да отложите делото. Не се чувствам подготвен за днешно съдебно заседание.

АДВОКАТ С.: Подкрепям изразеното становище от доверителя ми относно това, че не е надлежно призован в седемдневния срок. Освен това, предвид факта, че ме е упълномощил на 10.11.2017 г., запознат съм единствено с жалбата, която е входирана от негово име, така че моля да ми се даде възможност да се запозная с делото и да организирам защитната ни теза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оставям преценката на уважаемия съд.

 

Съдът, след като констатира, че жалбоподателят не е редовно призован за днешно съдебно заседание, упълномощил е адвокат С. преди три дни и предвид заявеното от тях, намира, че следва да уважи искането за недаване ход на делото в днешно съдебно заседание и за отлагане разглеждането му за друга дата.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА разглеждането му и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл.137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: