ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,30.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети октомври                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2544 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 20 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К. И. с представено пълномощно, находящо се на лист 16 от делото.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Д.И.А., редовно уведомен.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Моля да се изслуша явилият се в днешно съдебно заседание свидетел.

Юрисконсулт И.: Не се противопоставям.

 

 

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит явилия се свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Д.И.А. – 35г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

 

Разпит на свидетеля А.:

Въпрос на адв.С.: Познавате ли К.С. – жалбоподателя, имате ли някаква родствена или друга връзка с него?

Свидетелят А.: Нямам родство с жалбоподателя. Не го познавам. Виждал съм го, защото бях на мястото на инцидента. Аз съм полицай и работя като младши инспектор в РПУ-Созопол.

Не си спомням точната дата, когато се случи инцидентът, но бях дежурен на тази дата. Сутринта отстъпих от работа и тръгнах да се прибирам. Дежурният управление ми се обади, че в с.Крушевец има катастрофа, като най-вероятно има починал човек или дете. Тъй като живея в с.Извор, ми казаха да отида да запазя местопроизшествието на място. Т.е. да огранича достъпа на лица, които не са участвали в произшествието, за да не се заличат следи. Отидох на място. Колата беше блъсната в един стълб до един хранителен магазин. Водачът го нямаше в автомобила. Там се бяха събрали хора, които попитах какво е станало. От тях разбрах, че е починало дете, което беше в двора, в близост до автомобила, мисля че беше завито в одеяло, но не си спомням точно. Попитах къде е водача. Водачът беше на съседната пресечка. Малко след това дойдоха колеги от КАТ на място, дойде група следователи, всички дойдоха на място. Взеха проби за алкохол на водача, тогава за първи път видях жалбоподателя К.С..

Въпрос на адв.С.: Как беше облечен жалбоподателя – цивилен или в униформа?

Свидетелят А.: Беше цивилен в момента, в който го видях.

Въпрос на адв.С.: Въпросният автомобил, който е бил шофиран от него, служебен ли беше, имаше ли някакви отличителни знаци?

Свидетелят А.: Беше цивилен автомобил, мисля че беше зелен автомобил марка „Рено”. Но категорично не беше служебен автомобил.

Въпрос на адв.С.: Какво беше състоянието и поведението на жалбоподателя?

Свидетелят А.:  Беше уплашен.

Въпрос на адв.С.: Имаше ли други хора около него?

Свидетелят А.: При него имаше двама негови колеги, които бяха униформени.

Въпрос на адв.С.: Той по някакъв начин афишираше ли своята принадлежност към органите на МВР?

Свидетелят А.: Не. Той не говореше. Нищо не каза. Поисках личната му карта и ми я даде. Установихме го по имена.

Въпрос на адв.С.: Спомняте ли си евентуално да се е легитимирал със служебна карта?

Свидетелят А.: Не съм видял такова нещо.

Въпрос на адв.С.: По някакъв начин К.С. опита ли се да попречи да извършите служебните си действия?

Свидетелят А.: По никакъв начин. Каквото му се кажеше, това правеше. Оказваше съдействие. Каквото му беше разпоредено, това правеше.

Въпрос на адв.С.: С какво беше тестван за алкохол?

Свидетелят А.: Колегите с дрегер взеха проба, след което го закараха в Бургас за вземане на кръвна проба.

Въпрос на адв.С.: Имате предвид екипа на КАТ.

Свидетелят А.:  Не мога точно да кажа. Имаше десет коли.

Въпрос на адв.С.: Към кой момент останахте там?

Свидетелят А.: Аз останах до момента, в който дойде групата да извърши огледа.

Въпрос на адв.С.: При Вашето присъствие на местопроизшествието имаше ли  граждани да изразяват негодувание, че той е служител на МВР? Показаха ли, че са наясно, че той е служител на МВР?

Свидетелят А.: Не мога да се сетя. Имаше група около 20-33 човека.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на юрисконсулт И.: Казахте, че пръв сте отишъл на местопроизшествието. Работехте ли съвместно с групата, която извърши  първоначалните действия?

Свидетелят А.: Не съм. Аз само установих лицето по лична карта и докладвах в РПУ-Созопол. Пристигнаха колегите от КАТ и след това дойде и следствена група.

Въпрос на юрисконсулт И.: Вие с униформа ли бяхте или цивилен?

Свидетелят А.: Бях униформен.

Въпрос на юрисконсулт И.: Към кой момент разбрахте, че той е служител на МВР?

Свидетелят А.: Първо отидох да установя кой е водача на автомобила. Хората, които бяха се събрали ми го показаха. Той беше на около стотина метра отдалечен. При него имаше двама колеги с униформа на гранична полиция. Подадох в управлението данните от личната карта и колегите в КАТ установиха, че е граничен полицай.

Въпрос на юрисконсулт И.: Освен цивилни граждани и служители от КАТ, следователи, имаше ли журналисти на мястото?

Свидетелят А.: Докато си тръгнах оттам, нямаше журналисти.

Юрисконсулт И.: Нямам други въпроси.

 

         Адв.С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

         Представям списък за съдебно-деловодните разноски направени по делото.

 

Юрисконсулт И.: Във връзка с изложеното, че жалбоподателят не е уронвал престижа на службата, представям разпечатки от сайтове, в които е изложен инцидентът, включително и в новините по БТВ, от което е видно, че случаят е станал достояние на медиите по-рано.

          Претендираме минимален размер на възнаграждение за юрисконсулт. Прилагам списък на разноските.

 

         Адв.С.: По отношение на представените журналистически статии, категорично се противопоставям, доколкото уронване на престижа и достойнството според Етичния кодекс се има предвид резултат, който е в пряко следствие от действията на служителя. Това, как новината за събитията са стигнали до журналистите, които са изложени в статии, не касае отговорността на конкретен служител. Дали някой друг е изнесъл тази информация, е въпрос извън конкретната заповед. Следва да се установява с личните си действия  как служителят е афиширал своята принадлежност към МВР. Те не касаят действията на К.С..

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените поделото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.С.: Моля да отмените оспорената заповед. Считам, че с разпита на свидетеля в днешно съдебно заседание се доказа, че по никакъв начин жалбоподателят не е афиширал своята принадлежност към МВР и не може да се говори за уронване престижа и достойнството, тъй като гражданите по никакъв начин не са знаели, че той е служител на МВР.

         На второ място: Употребата на алкохол или наркотично вещество е факт, който следва да се установява от друг компетентен орган. Самият ЗМВР казва, че няма пречка да се реализират два вида юридическа отговорност, но когато деянието съставлява административно нарушение или престъпление, то тогава се спира производството за реализиране на дисциплинарна отговорност до влизане в сила на наказателно постановление или съответната присъда. В този смисъл считам, че дисциплинарно-наказващият орган не е спазил в случая изискуемата преюдициалност и заповедта му се явява преждевременна. С оглед на което моля да я отмените и ни присъдите разноските по делото.

         Ще представя съображенията си в писмени бележки.

 

         Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите разноските.

         Ще изложа съображения в писмени бележки.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: