ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2542  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Черноморски бриз 2017“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

         

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Черноморски бриз 2017“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-327-0328905/28.08.2017г. издадена от директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, с която е разпоредено запечатване на търговски обект Бистро „Съни“, находящ се в гр.Созопол, ул.“Ропотамо“ 42 и забрана за достъп до него за срок от 20 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днес, да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед, тъй като съдът констатира че по делото не са представени всички доказателства описани като събрани в протокол за извършена проверка №0328905 от 25.08.2017г..

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че не ангажира доказателства във връзка твърдяното от него издаване на фискален касов бон за извършено плащане на сумата 50.30лв.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: