ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2542 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, и на второ четене в 13.08 часа, не се явиха:

 

Жалбоподателят М.К.Ш., редовно призована чрез адвокат К.В.. По делото е постъпила молба от жалбоподателката,чрез процесуалният и́ представител, в която е заявено, че поради неотложна операция на член от семейството на адвокат В. и влошеното здравословно състояние на самата жалбоподателка, двете не могат да се явят в днешното съдебно заседание и искат делото да бъде отложено за друга дата.

Постъпила е и молба от жалбоподателката Ш., с приложен към нея медицински документ.

Ответникът - кмет на Община Поморие, редовно уведомен чрез С. К., главен специалист деловодство, не се явява. Представлява се от адвокат П.В. от АК Бургас, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ В. – С оглед редовното призоваване на страната считам, че няма пречки за даване ход на делото, но предвид постъпилите молби по делото от жалбоподателката и нейния процесуалния представител считам, че са налице основания за отлагане на делото.

 

Съдът намира, че са изпълнени предпоставките на чл. 139, ал.1 от АПК и ход на делото не следва да бъде даден. Възникнало е препятствие, както за страната, така и за нейния процесуален представител, които не са могли да бъдат отстранени до днешното съдебно заседание.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  20.05.2015г. от 13.00 ч., за която дата и час страните са уведомени от днес съгласно чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: