ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 253 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Петролснаб“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавата, чрез Министъра на земеделието и храните - нередовно уведомен.

 

По хода на делото:

          АДВ. К.: Моля да не се дава ход на делото с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна.

Представям и моля да приемете нарочна писмена молба с искания по доказателствата, както и молба с искане да бъде назначена съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна.  За процесуална икономия, копие от молбата на жалбоподателя с доказателствените искания следва да се изпрати на страните, като им се даде възможност в 3-дневен срок да изразят становище.

 

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАРОЧВА за 23.03.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника са редовно уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ заинтересованата страна и й се изпрати препис от определение № 213 от 08.02.2017 г. и да се изпрати препис от молбата на ответника и заинтересованата страна, които могат да изразят становище по доказателствените искания в 3-дневен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: