ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2534 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „К.Д. – 45”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да укаже на ответника в 7-дневен срок от съобщаването да ангажира доказателства относно датата на влизане в сила на Наказателно постановление № 340/04.12.2014 г., издадено от Заместник-началник Митница Бургас, като това може да бъде извършено и с изготвяне на справка, в която да бъде отразено датата на съобщаване на наказателното постановление и евентуално датата на отбелязване на влизането му в сила, в случай, че срещу него не е била подадена жалба.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да ангажира доказателства относно датата на влизане в сила на Наказателно постановление № 340/04.12.2014 г., издадено от Заместник-началник Митница Бургас, като това може да бъде извършено и с изготвяне на справка, в която да бъде отразено датата на съобщаване на наказателното постановление и евентуално датата на отбелязване на влизането му в сила, в случай, че срещу него не е била подадена жалба.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: