ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети септември                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2533 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Я.Г., редовно уведомен, явява се лично.

 

         Явява се адв.М.Д.В. от Бургаска адвокатска колегия, назначена като служебен защитник на ищеца Д.Г. с определение на съда в съдебно заседание на 06.04.2015г.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

         Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Х.В.Д..

        

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.В.: Няма да соча нови доказателства. Поддържам искането за разпит на посочения от моя доверител свидетел, който се явява в днешно съдебно заседание. Фактите, които ще се установяват с разпита на този свидетел са съвсем конкретни и касаещи здравословното състояние на доверителя ми.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Свидетелят е допуснат до разпит. Не възразявам да се разпита в днешно съдебно заседание.

 

         Съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на явилия се свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

         Х.В.Д. - 51г., български гражданин, несемеен, осъждан, без родство с ищеца по делото; предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

         Разпит на свидетеля Д.:

         Въпрос на адв.В.: Моля да уточните в коя килия сте били заедно с ищеца и през кой период.

         Свидетелят Д.: Мисля, че беше през 2009г., заедно постъпихме в затвора в приемно отделение. Храната беше лоша, чистотата беше под всякаква критика.

         Въпрос на адв.В.: Докато бяхте заедно в това отделение той оплаквал ли се е от някакво здравословно неразположение?

         Свидетелят Д.: Когато бяхме заедно в това приемно отделение Митко почна да ми се оплаква от стомашни болки. След 4-5 дни забелязах, че почна да храчи кръв. Когато ходехме заедно да си вземаме лекарства, шефът на здравната служба се подиграваше с него. Казваше му „Главата те боли”. Счупи едно хапче на две и му каза едната половина да вземе за едната болест, другата половина за другата болест. Подиграваше се с него да внимава да не обърка хапчетата. В килията постоянно се превиваше от болките в корема и в една чашка плюеше и казваше „Не съм добре”. В последствие го изпратиха в затвора в Ловеч. Оказа се, че има туберкулоза и го изпратиха там и не знам вече какво е правил.

         Въпрос на адв.В.: Тогава, когато бяхте в приемно отделение, разбрахте ли от него защо е там и дали има някакви медицински изследвания?

         Свидетелят Д.: Той каза, че има някакво заболяване, но не му обръщат внимание. Подиграваха му се, както с всички нас. Още в приемното отделение ми  каза, че има туберкулоза, но никой не му обръщаше внимание.

         Въпрос на адв.В.: Имаше ли някакви медицински документи?

         Свидетелят Д.: Той държеше някакви документи, но не съм ги чел лично. Той каза „Болен съм и не ми обръщат внимание”.

         Въпрос на адв.В.: Изпадал ли е в състояние за нужда от медицинска помощ?

         Свидетелят Д.: Всеки ден.

         Въпрос на адв.В.: Оказвана ли му е нужната помощ?

         Свидетелят Д.: Не. Редовно се записваше за преглед при лекаря, но имаме право само в понеделник да се записваме за преглед.

         Въпрос на адв.В.: Профилактичен преглед правен ли му е?

         Свидетелят Д.: Той искаше, но все му отказваха. Едва като установиха болестта и го пратиха в Ловеч.

         Въпрос на адв.В.: По принцип правят ли се такива прегледи в затвора?

         Свидетелят Д.: Не. Не ни обръщат внимание. Чак когато много загрубеят нещата, чак тогава обръщат внимание.

         Въпрос на адв.В.: Виждали ли сте книга, в която се  регистрират медицинските прегледи?

         Свидетелят Д.: Виждам, че има книга и знам, че записват нашите имена, но какво пишат вътре за затворниците, не дават да четем. Тази книга се съхранява в старшината. Той я дава на медицинската служба и пак я връщат.

         Въпрос на адв.В.: При спешно състояние отзоваваха ли се на повиквания?

         Свидетелят Д.: Не. И вечер го е хващало и други хора,  когато им е става лошо, но викат трябва да припаднеш, да изпаднеш в безсъзнание, да повръщаш кръв и тогава идват.

         Въпрос на адв.В.: В такива случаи кой пристига?

         Свидетелят Д.: Старшината и казва „Нищо ти няма”. Записва те за понеделник, а то е сряда и чак тогава ти обръщат внимание.

         Адв.В.: Нямам други въпроси.

 

 

         Въпрос на ПРОКУРОРА: Попълвате ли при постъпване в затвора статистически документ, в който се отразява дали страдате от конкретни заболявания?

         Свидетелят Д.: Да, попълваме.

         Въпрос на ПРОКУРОРА: Той регистрирал  ли е това заболяване?

         Свидетелят Д.: Да, мисля, че го регистрира. Длъжен съм да го регистрирам. Аз лично се записах. И той се записа и каза, че не му обръщат внимание. 

         Въпрос на ПРОКУРОРА: Кога го изпратиха в Ловеч?

         Свидетелят Д.: Не знам. Той беше много зле. Не ядеше няколко дена. Когато видяха храчките с кръв,       решиха да го изпратят там. Не знам как и кога го изпратиха, но тогава констатираха туберкулоза. Преди това казваха, че това не е съществен проблем и чак в последствие решиха, че това е съществен въпрос и да го изпратят в Ловеч. Аз го видях, че по цял ден лежеше и храчеше кръв, а кой и как реши да го изпратят в Ловеч с диагноза туберкулоза, не знам..

         Въпрос на ПРОКУРОРА: Това заболяване оттам ли е установено или той си го имаше?     

         Свидетелят Д.: Той каза „Аз бях здрав”. Симптомите почнаха на третия -четвъртия ден. Условията са много зле.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

        

         Съдът към адв.В.: Относно делата, които се водят от Вашия доверител, заведени до момента в съда, бихте ли уточнили периодите, за които се претендира обезщетение по останалите дела?

 Адв.В.: По още едно дело съм негов повереник, но в момента нямам готовност да отговоря. Но е факт, че има още едно дело, което  касае лошите условия, а настоящото касае заболяването му от туберкулоза, което е получил в следствие на тези лоши условия.

        

 

Съдът към адв.В.: Първоначалната искова молба касае условията в мястото за лишаване от свобода и именно за тези условия бяха разпитани в предходното съдебно заседание свидетелите. Следва да се уточнят периодите на обезщетенията, които се претендират по останалите дела, за да се съпоставят с настоящото.

 

Адв.В.: Мога да кажа само, че по другото производство – административно дело № 2466/2014г. една част от периода съвпада с началната дата на процесния, а тази начална дата е 09.04.2009г., т.е. тук има известно застъпване.

 

 

Съдът, като взе предвид изявлението на адв.В. в днешно съдебно заседание, видно от което нейният доверител е ищец и по друго административно дело № 2466/2014г. по описа на настоящия съд, което съдебно производство е със същото правно основание по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и по обяснение на пълномощника на страната, част от исковия период съвпада с процесния период по настоящото дело, а също така и след като на съда е служебно известно наличието и на други съдебни производства водени в настоящия съд по реда на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ от ищеца Д.Я.Г., намира  необходимо за целта да бъде изготвена служебна справка, въз основа на която да се изяснят горните обстоятелства.

 

Поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗГОТВИ служебна справка, от която да е видно предмета, страните и движението по административни дела № 2461/2014г.; № 2466/2014г.; № 1716/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, от която справка да е видно кои са претендираните по тези дела периоди за обезщетяване, по които ищецът Г. претендира заплащането на претърпени от него вреди по време на изтърпяване наказание лишаване от свобода в затвора в гр.Бургас, както и в случай, че са постановени съдебни актове по  тези дела, да се приложат заверени копия на постановените съдебни актове. За допълнителна яснота да се приложат копия на исковите молби. 

 

С оглед необходимостта от изясняване на горните обстоятелства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 21.12.2015г. от 13.30 часа, за  която дата и час ответната страна и Окръжна прокуратура-гр.Бургас да се считат редовно призовани.

Да се призове ищеца.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: