ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2522 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.М., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.А., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Сектор „Пътна полиция“ ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка по изготвянето на обжалваната заповед.

 

 

 

 

Като съобрази изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Съгласно изискванията на ЗДвП, по-точно чл.171, т.2, б.А, доверителят ми управлявал товарен автомобил като неправоспособен водач. В заповедта е записано, че свидетелството за управление на МПС е с изтекъл срок на валидност. Административно-наказващият орган си противоречи, като неправилно е тълкуването, че водачът е неправоспособен, поради което и заповедта е незаконосъобразна.

Доверителят ми има пълен комплект от контролни точки и не е лишен от правоуправление по административен ред. Не случайно законодателят е приел, че при изтичане на срока на свидетелството за управление на МПС, нарушителят се наказва с глоба от 20 лева по общия текст на чл.185.

В настоящия случай при издаване на акта се посочва, че МПС  е собственост на фирма „Среги“ ООД, като мотивите на процесната заповед преповтарят установеното с акта нарушение и също е изложено, че МПС е собственост на фирма „Среги“ ООД. Като адресат на ПАМ е посочен Г.М. в качеството на управител на „Среги“ ООД вместо действителния собственик на превозното средство, а именно търговското дружество „Среги“ ООД.

Административнонаказващият орган неправилно е определил адресата на волеизявлението си. Неправилната преценка представлява пряко нарушение на предвидената в закона норма, от което следва, че същата е издадена в противоречие на материалния закон. В този смисъл е и Решение № 1544/09.10.2017г. на Административен съд гр.Бургас.

Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло издадената ПАМ като незаконосъобразна.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: