ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести юни                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2519 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г.К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „СНАД – А.Д.“, редовно уведомен, явява се едноличният собственик А.С.Д. лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ф.Ш., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се даде ход на делото.

Адвокат М. помоли да бъде изчакан, тъй като е в съседна зала.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Ние водим двама свидетели, третият е в чужбина. Предполагам, че няма да има нужда от разпит на третия свидетел.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Водя един свидетел.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит и СНЕМАНЕ самоличността на явилите се свидетели, както следва:

 

А.М. Н. – 45години, български гражданин, неосъждан, със средно образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Х.И.Х. – 66 години, български гражданин, неосъждан, без дела  и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

С. Н.Н. – 46 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

В залата влиза адвокат М. – пълномощник на заинтересованата страна ЕТ „СНАД – А.Д.“, с приложено по делото пълномощно.

 

Свидетелите Х.Х. и С. Н. изведени от съдебната залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А. Н..

 

АДВОКАТ К.: Г-н Н., кажете познавате ли г-н Б.? Познавате ли имота в Несебър, който той притежава?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Познавам имота, познавам и г-н К.Б..

АДВОКАТ К.: От кога познавате имота в Несебър?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Имота го познавам от 1990 г. В този район сме се събирали, пили сме кафе, карти сме играли, в непосредствена близост до самата къща.

АДВОКАТ К.: От Несебър ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: От Несебър, от новата част.

АДВОКАТ К.: Казахте, че познавате този имот от 1990 г. В какво състояние беше – различаваше ли се от състоянието, в което е в момента?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Поне аз не съм забелязал да са правени каквито и да е пристроявания, надстроявания. Имотът е такъв, какъвто съм го запомнил през тези години.

АДВОКАТ К.: Можете ли да опишете имота от какво се състои – какви етажи има и какво има по тези етажи?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: В имота има един магазин, на първи жилищен етаж, доколкото си спомням, бяха две спални, хол и кухня и на горния етаж са детска, хол и спалня.

АДВОКАТ К.: Вие влизали ли сте в имота?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Влизал съм, да.

АДВОКАТ К.: В жилищната част, в магазина или в двете?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: В магазина вътре не съм влизал, отпред го познавам магазина. Вътре в сградата съм влизал.

АДВОКАТ К.: За жилищната част откъде се влиза?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: То си има вход за жилищната част, има вход и за магазина, те са различни входове.

АДВОКАТ К.: Щом описахте, че има първи и втори етаж, предполагам, че са свързани тези етажи?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Да.

АДВОКАТ К.: Има ли достъп от магазина до стълбището, което обслужва двата етажа?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Не, поне аз не съм забелязал или ако има някаква врата, аз да не знам.

АДВОКАТ К.: Говорите за 1990 г. Да кажете с какво свързвате точно този период, тъй като е доста назад във времето?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Това беше преди да вляза в казарма, лятото. След това 1992 г. като се уволних, съм работил в стария град. Затова си спомням годината 1990 г.

АДВОКАТ К.: За тези Ваши спомени през 1990 г. не са правени преустройства, пристроявания?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Не са правени преустройства и пристроявания.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз нямам въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ М.: Колко жилищни етажа е имала тази къща отначало и сега колко етажа има?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Два жилищни етажа.

АДВОКАТ М.: Винаги е била с два жилищни етажа?

На едно ниво ли е бил покривът, тоест вдиган ли е покривът?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Не съм виждал да е вдиган покривът.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: А.е, ти 1990 година качвал ли се на втория етаж?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Не съм се качвал 1990 г. в къщата, не съм влизал в имота. Казвам, че има два жилищни етажа, защото външно се вижда това.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: 1990 г. качвал ли си се на въпросния подпокривен етаж и съществувал ли е този подпокривен етаж?

СВИДЕТЕЛЯТ А. Н.: Не съм се качвал. Аз друг етаж не знам да има.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля А. Н. и същият напусна съдебната зала.

 

В залата бе въведен свидетелят Х.Х..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Х..

 

АДВОКАТ К.: Г-н Х., Вие познавате ли г-н Б.? Познавате ли имота, който той има в Несебър?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, ние живеем едни срещу други, улицата ни дели, на 10 метра разстояние сме. Ние живеем на ул.Месамбрия, която е главната улица, а тяхната къща е на ул. Мена № 1. Улицата ни дели.

АДВОКАТ К.: За тази къща Вие познавате ли хронологично собствениците на този имот?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, всичките. Първият собственик е Н.С.. Аз когато бях в Несебър, той владееше тази къща. Преди  деветдесетте години М.Я., сега покойник, стана собственик и изкупи, но какво изкупи от къщата не знам, но от Н.С. той купи къщата.

АДВОКАТ К.: Забелязал ли сте в това време да е правена някаква реконструкция на къщата, особено касаеща покрива?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, защото 1991 г. есента, края на туристическия сезон, края на м. септември е било, аз бях на работа във ФК „Берое“ и бях се върнал и видях, че започва да се сваля покрива. Тази бригада бяха направили невероятна организация да не се пречи, да не се вдига прах. Свалят се керемиди, покрив се разваля и видях, че организацията е добра и за около два месеца вдигнаха нов покрив. Около два месеца със свалянето и вдигането на покрива отне, толкова беше около два месеца.

АДВОКАТ К.: Пак да уточним кога по Ваши спомени се случи свалянето и правенето на новия покрив?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: В края на туристическият сезон беше, в края на м.септември 1991 г.

АДВОКАТ К.: Тоест по това време кой беше собственик на сградата?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Д.Я., така мисля аз, но знам, че той купи от Н.С.. Така се говори в Несебър, но кой какво има и кой какво е купил, не знам.

АДВОКАТ К.: Тази 1991 г. с какво я свързвате?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Върнах се от ФК „Берое“, с това я свързвам. Говорим за туристическия сезон, не за футболния, края на септември. Помня добре, че сезонът продължи, защото времето беше хубаво.

АДВОКАТ К.: Като казвате, че се реконструира покривът, нещо между покривния етаж и партерния етаж забелязахте ли да е правено?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Само покривът се ремонтираше този период. Къщата остана на същото ниво. Свали се покривът и се постави нов покрив и за мен стана нормален жилищен етаж.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля Х..

АДВОКАТ М.: Влизал ли сте и кога в тази къща вътре?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Влизал съм много пъти преди М.Я. да я купи.

АДВОКАТ М.: Значи преди 28 години.

Колко жилищни етажа имаше къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Най-горният, който беше покрив, един жилищен и партерния банка или магазин беше.

АДВОКАТ М.: Има магазин, жилищен етаж и покрив, така ли да разбирам?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: На приземния етаж имаше магазин. Горният беше жилищен, където аз съм ходил и след това имаше покрив.

АДВОКАТ М.: Един жилищен, един магазинен етаж и покрив. А до покрива как се стигаше?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: До покрива не съм влизал. След като се почна покрива, до там нямам достъп.

Н.С. живееше в нормалния жилищен етаж и тогава съм ходил. Оттам нататък не съм ходил на горния етаж.

АДВОКАТ М.: Нашият свидетел е син на Н.С..

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, точно така.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: М.Я. купува 1988 г. от Н.С. един етаж от жилищна сграда еди коя си, 1992 г. аз купувам партерен етаж и изба, ако си спомняш. М.Я. прави преустройство през 1995 г. Искам да попитам 1991 г. от когато имаш спомени, ти качвал ли си се на подпокривния етаж?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Никога не съм се качвал.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Имаше ли подпокривен етаж или беше обикновен скатен покрив?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.:  Обикновен покрив беше.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Х. и същият напусна съдебната зала.

 

В залата бе въведен свидетелят С. Н..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н..

 

АДВОКАТ М.: Знаете ли къщата, за която се води делото и защо?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Да, там съм израснал.

АДВОКАТ М.: Баща Ви е?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Н.С. Н..

АДВОКАТ М.: Баща Ви беше ли собственик в тази къща?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Той я построи.

АДВОКАТ М.: Коя година я построи?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.:1972 година.

АДВОКАТ М.: Какви спомени имате за тази къща?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Там съм израснал.

АДВОКАТ М.: Как изглеждаше?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Избено помещение, първи етаж търговско помещение, беше Кореком и всякакви други работи – магазин, и един жилищен етаж от 80 и няколко квадрата, значи две спални, кухня, хол, баня и тоалетна и коридор.

АДВОКАТ М.: Покривът на този етаж как изглеждаше, скатен ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Покривът беше скатен. Нямаше нищо построено вътре. Беше просто на греди и вътре беше гълъбарник.

АДВОКАТ М.: Сега как изглежда къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Сега е по същия начин, само че има надстройка отгоре.

АДВОКАТ М.: В какво се изразява надстройката?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Не съм се качвал в надстройката, но отвън, както изглежда, е завишена височината видимо. Вероятно се води мансарда, нов етаж, вече не е подпокривно пространство. Вече е жилищно помещение. Не е гълъбарник вече.

АДВОКАТ М.: Покривът как е?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Над втория етаж той видимо стърчи над съседа.

АДВОКАТ М.:***, в началото ли е къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.:***, след портата първата къща.

АДВОКАТ М.: Кога стана тази промяна? Вие сте несебърлия, там живеете?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Аз живея в съседната къща. Тази промяна стана 1995 г. зимата.

АДВОКАТ М.: Кой я извърши?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Изпълнителят „К.Р.“ – строителна фирма. Д.Я. я извърши промяната.

АДВОКАТ М.: Какво направиха, надигнаха ли къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Точно това направиха, надигнаха къщата.

АДВОКАТ М.: Помните ли как се стигаше до покрива преди?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.:***, така се води къщата, има входна врата, няма двор. Тази къща е единствена, която няма двор в стария град. През тази врата се влиза и се качва чак до подпокривното пространство.

АДВОКАТ М.: И от това стълбище се стига до горе и от там се влиза на етажа.

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Да.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ К.: Вие докога живяхте в къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: 1987-1988 г., там някъде.

АДВОКАТ К.: Когато я продадоха?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Живял съм и в едната, и в другата къща, защото имаме и друга къща.

АДВОКАТ К.: На този покрив тази конструкция Вие казахте сега, че е направена през зимата на 1995 г, правилно ли?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Точно така. По спомен така.

АДВОКАТ К.: Питам Ви пак, защото не за първи път сте разпитван по делото. Помните ли какво казахте миналия път: „Покривът се надигна към 2000 г. Това го извърши тогавашния собственик Д.Я.“?

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: Може да съм сгрешил с датите на предното дело, но сега съм убеден. Това е, защото съм прочел документите вече, стари наши документи, запознал съм се. Аз съм си направил личен архив, защото водя и други дела и знам.

АДВОКАТ К.: Тоест тези Ви показания, свързани с датиране на промяната е вследствие със запознаване на документи, а не вследствие на спомени.

СВИДЕТЕЛЯТ С. Н.: За първото дело не бях сигурен, затова съм казал 2000 г., но сега съм убеден, защото съм запознат с документите.

АДВОКАТ К.:Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: нямам въпроси към свидетеля С. Н..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля С. Н. и същият напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.04.2017 г., с което са допуснати гласни доказателства чрез разпит в качеството на свидетел на лицето Р.Х.Р..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната от нас заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район като незаконосъобразна. Считам, че от представените по делото писмени доказателства и от разпита на свидетелите категорично стана ясно, че  въпросното преустройство, което е спорно между страните, се е случило в периода 1991 г., преди  заинтересованото лице, което е автор на жалбата, да стане собственик в сградата и респективно да си получи етажна собственост. По отношение на втория етаж, тъй като делото е върнато точно за изясняване на този етаж, считам, че между страните изобщо няма спор по отношение законността на етажа, тъй като оспорвания в тази насока не се съдържат нито в жалбата на заинтересованото лице, нито  в досега издаваните административни актове, свързани с тези жалби. По този начин, моля да приемете, че актът за узаконяване е законосъобразен, респективно заповедта, която обжалваме е незаконосъобразна и да я отмените.

Моля да ни присъдите направените в това заседание разноски и тъй като това е второ гледане на делото, моля да ни се присъдят направените разноски от моя доверител пред Върховен административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че безспорно при издаване на акта за узаконяване са допуснати нарушения, подробно описани в процесната заповед, като моля да ми предоставите срок, в който да изложа подробни доводи и съображения.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ М.: Аз ще Ви моля също да отхвърлите оспорването и да потвърдите заповедта на РДНСК. Според нас актът за узаконяване страда от редица пороци, касаещи въобще и двата етажа във формата и съдържанието си, липсва основание, липсва дата кога е построен строежът. Ние твърдим, уважаема госпожо съдия, че всъщност незаконосъобразно е узаконен по същество подпокривният етаж, при който съществуващият първи етаж се надгражда с цял жилищен етаж. Но този първи жилищен етаж е всъщност втори етаж по акта за узаконяване. Затова по същество по приложение на материалния закон незаконосъобразно е узаконен подпокривният етаж като трети етаж на сградата или втори жилищен.

При предходно разглеждане на делото съдът е приел, че със сила на присъдено нещо по исков процес е установено кога е построена сградата, само че това е в мотивите на решението по исковия процес, а те нямат сила на присъдено нещо, тоест спорът кога е надграждана сградата и подпокривното пространство е трансформирано като етаж, ще се реши от Вас, включително спорът има ли преустроената обща част – подпокривното пространство, самостоятелен етаж. Предходният състав е избягал от този въпрос, като е възприел мотивите на Районен съд – гр. Несебър. Да, но преценката е Ваша, защото там няма сила на присъдено нещо. В този смисъл аз ще Ви моля да потвърдите заповедта на РДНСК, макар и с малко по-различни мотиви, но актът за узаконяване е незаконосъобразен по отношение на подпокривното пространство.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Искам само да обърнете внимание на факта, че ако този подпокривен етаж е бил законен, Д.Я. е щял да го продаде на Б. при продажбата, а той продава само жилищния етаж. Не може К.Б. да претендира за собственост без да е строил, без да му е подаряван. Само на база на акт на главния архитект на община Несебър как ще стане собственик?

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните десетдневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: