ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2517 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За дружеството-жалбоподател се явява управителят К.Т.Ч..

За ответника- изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ответника, с искане да се даде ход на делото в отсъствието на негов представител. С молбата е заявено и становище по съществото на спора.

 

Управителят Ч.- Моля дружеството-жалбоподател да се счита за редовно призовано. Аз съм негов управител. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Артекс студио” ЕООД, представлявано от управителя К.Т.Ч. против решение № РЗ ДОИ-086/24.11.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за предоставяне на информация по заявление вх.№ 0104-26040/20.11.2014г.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

 

Управителят Ч.- Поддържам изцяло жалбата си. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Управителят Ч.- Имам две основни искания. Да се отмени като незаконосъобразно решението на изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за отказа да се предостави информация за жалбата подадена срещу мен и второто ми искане е да се изискат по служебен път и да ми бъде предоставена тази жалба за да се запозная с нея. Считам, че съм неоснователно набеден, че съм извършил нарушение. Тези неща ми станаха известни по повод на друго дело, като там беше посочено, че при мен работят хора без договори без заплащане и за това исках да се защитя и да си изчистя името. Самото производство там беше за това, че имах сключени граждански договори с две лица, които ги предоставих в деня, когато от инспекцията присъстваха на проверката. Спорът беше дали са законосъобразни тези договори, че са граждански, или трябваше да бъдат трудови. Оказа се, че са незаконосъобразни, макар че за две седмици бяха наети лицата. Разбирам си грешката и вината, по другото дело съдът ми наложи, потвърди ми глобата. Но по време на самите дела се оказа, че в жалбата пише, че се работи без никакви договори. Инспекторките потвърдиха, че има заплащане на труда, жалбата е за друго нещо, имаше набеждаваща ме информация и това ме накара да поискам тази жалба. За наличието на такава жалба научих в самото заседание, не знаех и не бях подготвен да реагирам, никъде не бях информиран и не беше написано, свидетелката, едната госпожа от инспекцията по труда, каза за това нещо при разпита си в делото и тогава аз не поисках в момента да изискат тази жалба, понеже беше даден ход на делото по същество.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: