ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2507 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.С., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Несебър към ОДМВР гр.Бургас – П. К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на В.Т.С. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №18-0304-000606/21.07.2018 г. издадена от началник сектор ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт с писмо вх.№10331/17.09.2018г..

ПОСТЪПИЛО е удостоверение вх.№10331/17.09.2018г. от ответника, относно заеманата от него длъжност, към момента на издаване на обжалваната заповед.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. В нея подробно съм описал, но никой не ме чу. Нямам вина за цялата ситуация. Единият израелец го нямаше, този на който дадох количката. Несправедливо е всичко това, затова го обжалвам. Г-н К. не съм го виждал. В жалбата разказах всичко, но никой не ме чу. Потърсих съдействие от полицаите. Имах договор с израелците. Израелците ми взеха договора от ръцете, грабнаха го от ръцете ми и скочиха на полицаите, катаджиите, не искаха да си дават паспортите. Чак пред хотела ги взеха паспортите. Помолих за съдействие полицаите. Трябваше да плащат моята щета, а не на ромите. Скъсаха ми договора. Единият ром искаше пари да взима. Не ми позволиха да говоря с израелците, за да може всичко да приключи по бързо и като влязох в РУ вече ми се пишеше актът. Никой не ме чу за реалната обстановка. Не желая да се събират други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и писмо вх.№10331/17.09.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта, тъй като не отговаря на реалната фактическа обстановка, на това което се случи. Аз дадох количката на човека на който снимах книжката. Като отидох на място там него го нямаше, беше другия израелец, който по договор няма право да ми управлява количката. Договорът беше с този на който снимах книжката. Те го скъсаха договора. Взеха ми го от ръцете. В РУ взеха договора да го снимат, излязох пред РУ и те ми скъсаха договора. Има клаузи по договора за заплащане на щетите по количката. За две колички съм платил 40 000 лева, дали така ще им ги предоставя. Направих инструктажите, те се разбраха кой ще бъде водач и аз преснех шофьорската книжка на този който ще е водач, като и двамата имаха книжки. Той въобще не дойде после. Единият се направи на юрист от Израел. Заградиха ме и ми грабнаха договора. От полицаите виждам, че се е разписал другия, а не този на който снимах книжката. Не желая договорът да бъде изискан от полицията. Моля да уважите жалбата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: