ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети сиптември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2506 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:55 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.А., редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.К., с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.А., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.К., с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.НАЧАЛНИК ГРУПА  КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на В.К.А. с ЕГН ********** и С.И.А. с ЕГН ********** *** Стамболийски №62а, против ЗППАМ №18-0769-001756/16.07.2018г. на началник група при ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, за прекратяване на регистрацията на автомобил марка „Шкода“, модел „Суперб“ рег. № ** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е, да установи наличие на материално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, като в случай на доказване на същите, в тежест на ограна е да докаже доколкото същия действа в условията на обвързана компетентност, че е обосновал размера и продължителността на наложената ПАМ.

В тежест на органа е да установи, че е спазил всички процесуални правни задължения до степен  ненакърняваща по непоправим начин правото на защита на жалбоподателят при постановяване на оспорения административен акт.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

С оглед изявлението на процесуалния представител на  жалбоподателя и като счете, че фактическата обстановка по делото е изяснена, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да отмените като незаконосъобразна заповед за прилагане на принудителна административна мярка на основанията, посочени в жалбата.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 16:10 часа.

 

 

 СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: