ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2505 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Елмада - М.Г.“, редовно уведомен, се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

За ответника - председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 2469/27.02.2018 г. от ответника по опис / от л. 108 до л. 115 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3060/15.03.2018 г. от ответника / от л. 117 до л. 122 от делото/.

Съдът докладва служебно приложените от съда писмени доказателства / от л. 124 до л. 126 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. Х.: Получил съм копия от представените доказателства. Моля да бъдат приети като доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

юк. М.: В днешно съдебно заседание във връзка с представените доказателства и по-специално схемата от ГИС бих искала в допълнение да представя един приемно-предавателен протокол, удостоверяващ разликата от 4,300 км при километрирането. Това е становище от наш инженер, подкрепен от протокола между опу гр. Бургас и ОПУ гр. Варна, удостоверяващ момента, в който се получава тази разлика от 4,300км. Нашите пътища все още не са прекилометрирани изцяло, тъй като в момента се провеждат рехабилитации и се изграждат нови трасета на Ахелой. След като приключат пътят ще бъде цялостно прекилометриран. Към днешна дата няма как, така че това е, което мога да представя. Това е тази разлика, която е посочена в писмото за отказ. В отказите има посочени два километража. Единият км е този по разрешителното, чието преиздаване иска жалбоподателят, а другият км е в ГИС, която е въведена на по-късен етап, може би преди няколко години. Тези схеми, които вадим от там, излизат с тези 4,300 км плюс тези първоначални км. Схемата по ГИС, която изискахте в предно съдебно заседание, измерва с 4,300 км плюс.

 

адв. Х.: При положение, че има добавени 4,300 км нашето е км 201 + 850, докато Вашата система, която замерва го установява, че пак е на 201 км, само, че е на 871м, т.е. това са 21м разлика, а не 4,300 км.

 

юк. М.: Не, схемата, която е по ГИС, е ето тази и съоръжението е на км 206 +150.

 

адв. Х.: В отказа пише реален км 201 + 871, като по разрешението е км 201 + 850. Тези 4,300 км къде са?

 

юк. М.: Тези 4,300 км не са между реалния км, който е измерен при съставяне на констативния протокол за издаване на отказа. Тези 4,300 км са на тази схема от гис, която Вие пожелахте предния път да представим. От там трябва да смятаме. Говорим за разлика в ГИС. Км 201 + 871 е по отказа.

 

Адв. Х.: По разрешението ние сме на км 201 + 850, по ГИС ние се намираме на км 206 + 150, т.е. от км 206 + 150 като извадим 4,300 км  ние сме на км 201 + 850, а не на км 201 + 871,т.е в отказа неправилно е посочен, ние сме си на правилния км, а не този, който е в отказа.

 

юк. М.: Да вие сте на реалния км. 

 

Адв. Х.: Отказът казва, че ние сме на км 201 + 871, т.е тук тази цифра ние не трябва да я гледаме, защото не е вярно. По ГИС ние се намираме на същото място, което ни е на нас правото на строеж и ние го експлоатираме, а този км комисията неправилно го е замерила. Така излиза.

 

юк. М.: По принцип ГИС много трудно може да отдели спорното от безспорното в случая, защото в нея тези рие-та са въведени въз основа на разрешенията. Няма как да го въведем на реално измерване, но реалният км е друг. В ГИС ние не можем да зададем други координати. Констативният протокол показва реалния км и именно от там възниква спора -има ли отстояние или не. Според КП е на км 201 + 871. Ако се оспорва КП, то моля да се назначи експертиза.

 

адв. Х.: Да, оспорваме КП.

 

С оглед направените изявления от страните съдът намира, че следва да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, която да установи точното местоположение на процесното РИЕ с въпроси, които ще бъдат формулирани от процесуалния представител на ответника, в 3-дневен срок от днес и представени с препис за другата страна.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема постъпилите с молба вх. № 2469/27.02.2018 г. от ответника / от л. 108 до л. 115 от делото/; с молба вх. № 3060/15.03.2018 г. от ответника / от л. 117 до л. 122 от делото/; служебно приложените от съда писмени доказателства / от л. 124 до л. 126 от делото/, както и тези, представени в днешното съдебно заседание.

 

допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и необходимите справки в АПИ да отговори на въпросите, които ще бъдат поставени от ответника в нарочна писмена молба, с препис за другата страна, в 3-дневен срок от днес.

назначава за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 250.00 лв., вносими от ответника в 7-дневен срок от днес.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2018 г. от  10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: