ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2500 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11.39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           М.И.К., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА – Директор на РУ „СО” гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.И.К. против решение № КПК-126/18.09.2013 г. на директора на РУ„СО” гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № О-02-000-00-00641548/28.08.2013 г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите в РУ „СО” гр. Бургас, с което на основание чл. 40, ал. 3 от КСО и чл. 31, ал. 1 от НИИПОПДОО е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № А20123933804.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата си. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Моля да бъде отменено оспореното решение и да бъде върната административната преписка, с указание да ми се изплати обезщетението по представения от мен болничен лист.

Всичко, което съм имал в предвид съм го посочил в жалбата. Това дело е своеобразен протест срещу чиновническа немарливост и безотговорност. Редно е когато човек си плаща да получава това, за което е платил.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да оставите подадената жалба без уважение и да потвърдите обжалваното решение по аргументите, които са подробно посочени в него.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: