ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети ноември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2497 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., с представено пълномощно находящо се на лист 120 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт И. с приложено пълномощно, находящо се на лист 125 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Представям и моля да приемете банкова гаранция и анекс към нея и правя искане отново изрично за спиране на предварителното изпълнение, защото определението на съда, с което е спряно предварителното изпълнение е обвързано с друга банкова гаранция.

         Във връзка с обстоятелството, че междувременно, от спирането до възобновяването на делото е постановено решение на СЕС от 12.06.2014г. и същото е приобщено към делото, представям и моля да приемете допълнително становище и молба за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси формулирани в молбата.

         Предвид обстоятелството, че по делото не е депозирано заключение от вещото лице по допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза, моля да се предостави възможност на същото за изготвяне на експертизата, като моля да допуснете допълнително тук съдържащите въпроси.

         Юрисконсулт Т.: Не възразявам по представената банкова гаранция. В митница има депозирана банкова гаранция. По отношение представеното становище и молба, моля да ми се даде възможност да се запозная със същото и предвид фактическата и правна сложност, да ни се даде възможност да изразим писмено становище. 

         Представям и моля да приемете сертификат за акредитация и свидетелство за калибриране на везна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи банкова гаранция и анекс към нея; както и писмени доказателства, съпътстващи депозираното днес становище-молба за изготвяне на допълнителна съдебно-химическа експертиза; както и представените от пълномощника на ответната страна сертификат за акредитация и свидетелство за калибриране.

 

 

Като съобрази изявлението на пълномощниците на ответната страна за предоставяне на необходимост да се запознаят с днес представените допълнителни доказателства и доказателственото искане за назначаване на съдебно-химическа експертиза и предвид сложността на това изследване, съдът намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена допълнителна възможност да вземе становище по отношение на това доказателствено искане, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да формулира допълнителни доказателствени искания с препис за ответната страна, по които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да вземе становище по допълнително направеното искане за назначаване на съдебно-химическа експертиза, по което съдът ще вземе становище в закрито заседание.

 

По отношение на искането за спиране на изпълнението на обжалвания административен акт, за който са представени докладваните днес писмени доказателства, съдът ще вземе становище също в закрито заседание.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

   съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.02.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: