ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2493 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Ищецът Т.Д.Т. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“. Явява се упълномощеният представител на ищеца- адвокат П..

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Кателиева.

Явяват се свидетелите Д.Л.Л. и Й.С.М., последният доведен от Областна дирекция „Охрана“.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото становище от ответната страна, в което се сочи, че ищецът няма наличен здравен картон, по данни от медицинския център. В писмото е отбелязано, че няма медицинска документация, тъй като лицето не е посещавало медицинския център и не е заявявало оплаквания.

 

Сне се самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Й.С.М., 46 години, българин, български граждани, осъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Д.Л.Л., 36 години, българин, български гражданин, осъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Съдът изведе от залата свидетеля Л..

 

Свидетелят М.: Познавам ищеца, с него сме били съкилийници, познавам го от затвора Бургас. Не съм осъждан за лъжесвидетелство. Осъден съм за престъпление по чл. 346 от НК.

Свидетелят М. на въпросите на адвокат П.: Познавам ищеца от миналата година. През 2016г. сме били заедно на втория етаж, в килия 201. Килията е малка, бяхме 8 човека в нея, горе-долу 4м./5м. или 3м./5м., не мога да посоча с точност. В килията вишките са на два етажа. До тоалетна ходим в кофа, вътре в килията, това ни е санитарния възел. Не ползваме денонощно кофата. Сутринта от 6ч. до 8ч. вечерта сме отключени, а от 9ч. вечерта до 6ч. сутринта килията е заключена и през този период от време ползваме кофа за да удовлетворим физиологичните си нужди. В останалото време ползваме санитарен възел, който е за целия коридор и има 4 клекала. Коридорът е бил от по 150-200 човека, не мога да им знам точната бройка, има 20 килии. В коридора изтърпяват наказание около 150-200 затворници и ползваме само 4 клекала в тоалетната за ходене по нужда. Тази кофа, която ползваме вечерта, като се напълни, никой не ни отваря за да се изхвърли. След 10ч. вечерта трудно се отваря килията. Аз не съм присъствал на такова отваряне. Не се е отваряла вратата на килията и ако на някой му стане лошо. По принцип не отварят, не съм чул да отворят някоя килия. Осветлението в килията са 2 крушки, около 40 вата, от тези най-слабите. За битовите и санитарно-хигиенните условия какво да кажа, има вредители, има дървеници, мишки. Пръска се периодично, но не знам защо го правят, защото те не ги изтребват, дървениците продължават да се размножават, това са си излишни разходи. Аз поне съм присъствал на 4-5 такива пръскания, ефектът е нулев. За състоянието на ищеца Т., какво да кажа. Когато се ходи по нужда в кофата няма никакви заграждения, не съм стоял до него, до кофата. Изхождането става пред погледа на всички. Кофата е голяма, мисля че е 10 литрова, пластмасова, обикновена кофа, от тези по железарията, където ги продават, може и по-голяма да е, незнам.

Свидетелят М. на въпросите на прокурор КАТЕЛИЕВА: С ищеца бяхме заедно някъде 4-5-6 месеца, нещо такова. Леглата в килията са железни и дървениците живеят по дупките на леглата, по винкелите, по дюшеците, навсякъде ги има по дупките, по стените.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Л..

Свидетелят Л.: Познавам ищеца Т.Т.,***, заедно сме изтърпявали наказание през 2011 г. до началото на 2012 г. Не съм осъждан за лъжесвидетелство.

Свидетелят Л. на въпросите на адвокат П.: Килията беше около 20 кв.м. Били сме по 17-18 затворника в една килия. Вишките бяха на три етажа. В килията няма течаща вода, а тоалетната беше една кофа, която се ползваше и пълнеше и за малка и за голяма нужда. Аз изтърпявах наказание в периода от 2011 г. до началото на 2017г., доскоро бях в затвора. Аз влязох в затвора през 2011г., от 2012 познавам ищеца. В килията няма течаща вода., Има хлебарки, мишки. Тоалетната е в коридора, която е с 3 клекала, мисля че беше така, защото във всеки салон е различно. Тази беше с 3 клекала и я ползваха 150 човека през целия ден. Кофите ги ползвахме от 19.30ч. вечерта до 6.20ч. – 6.30 ч., когато отварят вратите на килиите. В 7.30ч. пак ги заключват и в 8.30ч. ги отключват пак. Вечер, когато сме болни и чукаме на вратата, надзирателите не ни обръщат внимание, не отварят. По принцип трябва да отварят. Има дежурен, те си стоят там, но ние не можем да ги гледаме, чукаш, блъскаш, но никой не идва. Състоянието на тази килия, в която бяхме с ищеца беше следното - имаше по една крушка, кабелите висят, тъмно е, прозорците са малки, отделно от това на прозорците има и решетки и мрежи и е още по-тъмно. За санитарно-хигиенните условия мога да кажа, че няма дезинфекционни препарати. Сутрин се изхвърля кофата, вечер се взима в килията, мизерия. Тази кофа се изхвърля в 6.30ч., като отворят килията. За кофата не се осигуряват дезинфектанти, не знам и не мога да кажа имаме ли право или не на такива препарати. В килията всички ползват една кофа. Имало е случаи, в които се пълни кофата, имало е случаи, в които чукаш и никой не отваря и не може да се изхвърли. Състоянието на Т.Т. е като на всички в затвора, всеки е подтиснат там, не само той. Не се чувстваме добре. Бил съм там много време и знам. Заедно с него в затвора бяхме от 2012г., имаше един малък период, в който не бяхме в кампуза. От миналата година, около една година, пак бяхме заедно.

Свидетелят Л. на въпросите на прокурор КАТЕЛИЕВА: В една килия с Т.Т., в този период след 2012г., не сме били в една килия, но аз съм ходил в неговата килия всеки ден, защото е в салона и се познаваме. Един салон е един коридор и има килии от едната и от другата страна. В коридора има една умивалня с две кранчета с течаща вода и два душа с течаща вода. Банята се пускаше във вторник и в четвъртък и то не цял ден. От 8ч. до 12ч. преди обяд се пуска топла вода за едното крило, а в другото крило от 12ч. до 17ч. В този период налягане на водата няма и който се изкъпе- изкъпе!

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат П.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

Прокурор КАТЕЛИЕВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат П.: Моля да уважите предявените искове. Моля да ми даден срок за представяне на писмени бележки. Представям списък на разноските, с приложение към него, които претендирам.

Прокурор КАТЕЛИЕВА: Считам исковете условно обозначени под № 2, 3, 5 и 6 за неоснователни и недоказани. Исковете под № 2 и №5 касаят твърдения за неосигуряване на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки. Така формиран иска е голословен и не са представени доказателства. По отношение на исковете под № 3 и №6 за липса на медицинско здравно обслужване се доказа, че за същите лишеният от свобода е нямал здравословни оплаквания и по тази причина не е получил медицинско обслужване поради липса на такива оплаквания. По отношение исковете под № 1 и №4, считам същите за основателни и частично доказани, като моля да ги уважите в размер до 1 000лв за всеки, като се има предвид, че през втория период лишеният от свобода е бил 11 месеца в затворническо общежитие от открит тип, където условията са значително по-добри. В останалото време действително условията в килиите, в санитарно хигиенно отношение, не са били добри, поради което следва да се присъди обезщетение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалния представител на ищеца 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: