ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести октомври                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2491 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         За ищеца МП „Ленд” ЕООД - редовно уведомен се явява адв. С. с пълномощно по делото.

         За ответника  Община Сунгурларе - редовно уведомен, се явява адв. К. с пълномощно по делото.

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Червеняков от Бургаска окръжна прокуратура.

         Явява се вещо лице П.Д.Я..

 

         Адв С.: Явяват се като свидетели И.А.Х.  и М.С.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

 

И.А.Х.  - ** години, средно образование, неосъждан, несемеен, служител в МП „ЛЕНД” ЕООД – тракторист, работи в дружеството-ищец от 2012 г. по трудово правоотношение.

 

М.С.М. – ** години, неосъждан, с висше образование, неженен, търговски пълномощник на МП „ЛЕНД” ЕООД.

 

Свидетелите са предупредени  за наказателната отговорността по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯ Х..

Свидетелят М. напуска залата.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Х.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ ХРИСТОВ:

 

ВЪПРОС: От 2012 г. работите като тракторист към МП „ЛЕНД”ЕООД – лично извършвал ли сте обработка на земята в землището на с. Бероново?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: В какво се състоеше тази обработка?

 

ОТГОВОР:  Първо направихме дълбока оран в м. „Коджа Бозалък” за пролетни насъждения. След това култивация едни път, торене, култивиране още един път. Насъжденията бяха слънчогледи и засяване със слънчоглед. В тази местност работих сам.

 

ВЪПРОС: Тази местност колко декара е?

 

ОТГОВОР:  От дълго време съм там – мисля, че повече от 400 дка. Те са на тераси, има храсти между тях и вземат от земята. Сега е някъде около 280 дка, което реално може да се обработва.

 

ВЪПРОС: След като засяхте слънчогледа, ходели ли сте в местността, за да видите състоянието на посева?

 

ОТГОВОР:  Да. Ходих като беше поникнал на две листенца, след това след период от около 20 дни беше станал 45-50 см висок с доста листенца, това се случи края на месец май.

 

ВЪПРОС: Известно ли Ви е , че този посев е бил унищожен?

 

ОТГОВОР: Да. Нямам представа защо е бил унищожен. Фактически мисля, че е унищожен от другите съседи. Както съм аз си работя за МП „Ленд”, около нас има и други земеделци, които работят за други дружества  и тези хора са унищожили посевите.

 

ВЪПРОС: Знаете ли как точно е станало унищожаването?

 

ОТГОВОР:  Напръскаха го с хербицид. Не съм присъствал, но го видях. Видях и полицейската кола, която стоеше там докато са унищожавали слънчогледа.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Какъв сорт слънчоглед бе засят?

 

ОТГОВОР:  Нямам представа.

 

ВЪПРОС: При агро-мероприятията какви препарати използвахте?

 

ОТГОВОР: Аз съм участвал само на торене, култивация и съм го сял. Торихме с амониева силитра.

 

ВЪПРОС: Вие ли извършвахте цялата механизирана работа точно в този участък на този масив?

 

ОТГОВОР: Трактористите бяхме двама души и само аз работих в този масив.

 

ВЪПРОС: Дисковане на терена правили ли сте?

 

ОТГОВОР: След като унищожиха посевите, дисковах масива.

 

ВЪПРОС: Това дисковане след всяка реколта ли се прави, независимо дали има или няма реколта?

 

ОТГОВОР:  Зависи, има някои го правят, други не го правят.

 

ВЪПРОС: Вие правите ли го?

 

ОТГОВОР:  Ако каже агрономът ще го направя, ако каже да орем, ще орем.

 

ВЪПРОС: Казвате, че сте видял полицейската кола, на Вас беше ли ви известно, че ще бъде унищожен този посев преди да отидете там на място?

 

ОТГОВОР: Аз на място не съм ходил, от шосето видях полицейска кола и видях, че се пръска с препарати. Разстоянието по въздуха от шосето до масива е приблизително 150-200 метра. Обърках се, може да има и километър-два.

 

ВЪПРОС: Известно ли ви е в землището на Сунгурларе МП „ЛЕНД”ЕООД да притежава други земи?

 

ОТГОВОР:  Ние работим 12 000 дка земя общо.

 

ВЪПРОС: Има ли засят слънчоглед в другите земи?

 

ОТГОВОР:  Има в с. Бероново.

 

ВЪПРОС: За тези други земи извършвате ли агротехнически мероприятия?

 

ОТГОВОР:  Пръскам, торя, ора, жъна - всичко правя.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: От Ваша гледна точка в какво състояние бяха тези посеви, когато ги унищожиха?

 

ОТГОВОР:  В добро състояние бяха. Годината беше перфектна за слънчоглед.

 

ВЪПРОС: За първи път ли на тази земя се зася слънчоглед?

 

ОТГОВОР:  Да за първи път.

 

ВЪПРОС: Всяка година ли сте извършвали на тази земя тези агротехнически мероприятия?

 

ОТГОВОР:  Почти всяка година.

 

ВЪПРОС: Какви други посеви и култури са засявани там в предходни години?

 

ОТГОВОР: Спомням си преди работех при друг човек, сяхме царевица и среден добив имаше около 500 кг на дка и пшеница сме сяли.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ ХРИСТОВ:

 

ВЪПРОС: Преди да бъде засят слънчогледа, който беше унищожен, този масив обработваше ли се и беше ли засят с друга култура?

 

ОТГОВОР:  Да. Преди слънчогледа, мисля че имаше пшеница.

 

Съдът няма други въпроси.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА ВТОРИЯ СВИДЕТЕЛ М.:

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. С.:

 

ВЪПРОС: Известно ли Ви е процесното дружество през стопанската 2012-2013г. да е обработвал земеделски масив в землището на с. Бероново?

 

ОТГОВОР:  Да известно ми е. През 2012-2013г. сме обработвали няколко масива за с. Бероново.

 

ВЪПРОС: Вие лично виждали ли сте масива и знаете ли с какво е бил засят?

 

ОТГОВОР:  Виждал съм го многократно още от самото разпределение на Службата по земеделие в Сунгурларе и периодичното състояние на засятата култура към момента.

 

ВЪПРОС: За същата стопанска година постигна ли се споразумение между производителите за това землище?

 

ОТГОВОР:  Постигна се споразумение между земеделските производители, аз присъствах на него. Беше доброволно, неформално споразумение, не беше регистриран по никакъв начин, нямаше протокол. Другите ползватели не бяха съгласни тъй като никой не искаше да изплаща белите петна и се стигна до момента, в който не го разписахме официално.

 

ВЪПРОС: Като календарно време последното Ви виждане на масива кога беше?

 

ОТГОВОР:  Късна пролет - май-юни.

 

ВЪПРОС: Какво беше състоянието на посева?

 

ОТГОВОР:  Посевът беше в състояние, в което трябва да се изгражда самата пита на слънчогледа.

 

ВЪПРОС: Какво беше общото състояние на насъжденията?

 

ОТГОВОР:   Годината беше благоприятна и слънчогледът беше в добро състояние, наторен навреме и засят на време, климатичните условия бяха подходящи.

 

Адв. К.: Какво образование имате?

 

ОТГОВОР: Висше икономическо.

 

ВЪПРОС: Бяхте ли свидетел на унищожаването на слънчогледовите посеви?

 

ОТГОВОР:  На самото унищожаване не съм присъствал.

 

ВЪПРОС: Помните ли приблизително кога беше извършено то?

 

ОТГОВОР:  По мой спомен беше през месец юни, но точно дата не мога да кажа.

 

ВЪПРОС: Преди да бъде унищожен беше ли ви ясно, че вече има процедура по унищожаване.

 

ОТГОВОР:  Имаше един период, в който водехме многократни преговори с община Сунгурларе, че посева не трябва да бъде унищожен, но никой не ни информира, че има издадена такава заповед и насрочена дата за унищожаването на посева.

 

ВЪПРОС: Имахте ли назначен агроном във фирмата и кой?

 

ОТГОВОР: Имаме назначен агроном, който работи от 2012 г. и до днес на трудово правоотношение - Весела Морфова.

 

ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА:

 

ВЪПРОС:  Цитираното от вас неформално   споразумение между производителите осъществи ли се?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Имаше ли засят слънчоглед в същото землище от други лица?

 

ОТГОВОР:  Да имаше.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА:

 

ВЪПРОС: Слънчогледът, който бе унищожен като посеви, в коя местност се намираше?

 

ОТГОВОР: В  м. „Коджа Базалък”

 

ВЪПРОС: Каква беше площта на насъжденията, които бяха унищожени?

 

ОТГОВОР: Приблизително около 300 дка.

 

ВЪПРОС: Какъв сорт слънчоглед беше засят?

 

ОТГОВОР:  Не мога да кажа.

 

Съдът няма въпроси.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото, лице както следва:

 

П.Д.Я. – ** години, неосъждан, с висше агрономическо образование, в момента консултант към фирма за търговия със семена „Пионер” ЕООД.

Вещото лице е без особени отношения със страните.

Съдът предупреждава вещото лице за наказателната отговорност по чл.291 НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. С.: Да се приеме заключението. Нямам въпроси.

 

Адв. К.: Ако беше изкоренен този слънчоглед можеше ли да се ползва за фураж, силаж и др.?

 

ОТГОВОР: Фуражът е храната за животните, а силажът е един от методите по който се преработва за усвояване от съответните животни.  Въпросът не е еднозначен, технически е възможно слънчогледът да бъде ползван и прибран за фураж, но икономически не е изгодно, тъй като когато е за фураж е под формата на смеска, ползват се по-евтини семена и т.н., но технически е възможно.

 

ПРОКУРОРЪТ: В сферата на Вашата специалност, би ли могло тази фенопауза, в която са се намирали посевите 4-5 двойки същински листа във връзка с природни условия да се унищожи или да не се развива слънчогледа в последващ период и в какви климатични условия това би могло да се случи?

 

ОТГОВОР:  Възможно е при неблагоприятни агроклиматични условия в периода на юни-юли – примерно при суша и високи температури над 35 градуса води до угнетяване на добива.

 

ВЪПРОС: Тази фенофаза, в която са се намирали посевите, имат ли конкретна стойност ?

 

ОТГОВОР:  Не мога да отговоря, тук трябва да отговори застрахователя.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Хербецидите, с които са напръскани растенията, за да бъдат унищожени, правят ли ги негодни като фураж?

 

ОТГОВОР:  Всички препарати за растителна защита, които се ползват имат карантинен период и период в който се разграждат на безопасни субстанции за живите организми. Тези карантинни срокове на препаратите са обявени в списък за въздействие върху неприятели и болест и ако е минал този карантинен период  - са годни са употреба.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 250.00 лв. на 06.10.2015 г./

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от вещо лице С.А., с която вещото лице иска да се даде допълнителна възможност за изработване на заключението.

 

Адв. С.: Моля да бъде уважено искането.

Адв. К.: Моля да бъде уважено искането.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъде уважено искането.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на вещо лице А. да изготви допусната експертиза, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението.

 

Въпрос на съда към адв. К.: Поддържате ли искането за разпит на свидетели.

 

Адв. К.:  Поддържам го, ако свидетелите и в следващото съдебно заседание не дойдат, ще приключим делото без тях.

 

Адв. С.: В предходното съдебно заседание  представих писмени документи като отложихте тяхното приемане за становище от другите страни, както и постъпилата преписка на Общинска служба „Земеделие” Сунгурларе и частно гр. дело 473/2013г. на РС – Карнобат.

 

По представените доказателства:

 

Адв. К.: Като писмени доказателства няма пречки да бъдат приети. Заявявам, че оспорвам изявленията в дневника за покупките и справка-декларация без подпис. Да се приеме  административната преписка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъдат приети доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени от адв. Синегерова в предходното съдебно заседание, а именно фактура 1000023360 от 14.03.2013г. и фактура 2000009395 от 28.03.2013г. – и двете издадени от „Аграрика” ЕООД; фактура № 1148/26.04.2013 г. от „ВИП” ООД, както и справка-декларация с приложен към нея дневник на покупките  за данъчен период април 2013г.

ПРИЕМА  доказателствата представени от началника на ОС „Земеделие” – гр. Сунгурларе, съдържащи се на л.89-104 от делото.

ПРИЛАГА ч.гр.дело 473/2013г. на РС – гр. Карнобат.

 

Адв. С.: В предходно съдебно заседание съм поискала комплексна експертиза, но въпрос № 6 не е зададен към двете допуснати експертизи.Ако може въпрос 6 на л. 4 от делото да бъде допълнен като задача към вещото лице А..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА задачата поставена на вещото лице, като вещото лице следва да отговори и на въпрос № 6 на л. 4 от делото – като част от общо възложената му съдебно-икономическа експертиза.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.12.2015 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: