ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    248   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:40  часа се явиха:

За касатора  Габи 98” ЕООД, редовно уведомен, се явява  адвокат Г.С., с представено пълномощно от първа инстанция.

Ответникът по касация – Директор на Регионална дирекция при Комисия за защита на потребителите – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ СТАЛЕВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Несебър, за потвърждаване наказателно постановление, издадено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ СТАЛЕВ – Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от лице със съответната процесуална легитимация. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ СТАЛЕВ – Моля със съдебният акт, който ще издадете да отмените решението на Несебърския районен съд като незаконосъобразно. Считам, че нарушението на императивната разпоредбата на чл.47, ал.1 от ЗАНН води до ограничаване правото на защита на нарушителя и оттам и до опорочаване на издадения акт. От събраните доказателства, по категоричен начин се доказва, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя,  при положение, че същият е бил известен.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. Споделям мотивите изтъкнати в решението на първоинстанционния съд.

        

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: