ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2485 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ищецът Д.Е.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпил екземпляр от поисканото от адв. С. писмо с изх. № 150/13 от 10.12.2014 г., подписано от ВНД началник на Затвора-Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо с вх. № 5178/22.05.2017 г. от началник на Затвора – Бургас, в което е заявено, че поради техническа невъзможност призованият за свидетел И.А.А. не е в състояние да се яви за днешно съдебно заседание.

 

Адв. С.: Оттегляме искането си за разпит на лицето И.А.А., което не може да присъства за днешно съдебно заседание. Моля да бъде прието като доказателство приложеното писмо с изх. № 150/13 от 10.12.2014 г., подписано от ВНД началник на Затвора-Бургас и да бъдат разпитани свидетелите.

 

Прокурорът: Не възразявам да бъдат допуснати до разпит водените свидетели и да бъде заличен от списъка на свидетелите този, който не се е явил.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема писмо с изх. № 150/13 от 10.12.2014 г., подписано от ВНД началник на Затвора-Бургас като писмено доказателство по делото.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетелите, на които снема самоличността, както следва:

 

Ч.Г.И. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

М.К.М. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

З.С.Б. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, майка на ищеца Д.Д.. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелите М. и Б. са изведени от залата.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Ч.И..

 

Свидетелят И. на въпроси на адв. С.:

 

въпрос: През кои периоди и в кои помещения сте били заедно с ищеца?

 

Отговор: Заедно сме били през декември 2015 г. до февруари 2017 г.

 

въпрос: Каква беше площта на килията?

 

Отговор: Площта й е малка. Килията е пригодена за 8 човека, а вътре бяхме 18.

 

въпрос: Имахте ли достъп в килията до санитарен възел, до течаща вода?

 

Отговор: Не, нямахме.

 

Въпрос: Какво е положението с инсектите?

 

          Отговор: Има всякакви гадини. Освен мишките и хлебарките най-вредни са дървениците. Спомням си, че на жалбоподателя му беше изгорял един нов телевизор, който му бяха донесли. Телевизорът работи два месеца и изгоря. Хлебарките лазят по самите платки и там, където уринират се получава ерозия с течение на времето.

 

           Въпрос: Правени ли са Ви различни лабораторни изследвания?

 

          Отговор: Не.

 

           Въпрос: На ищеца Д. да са правени?

 

Отговор: Не.

 

Въпрос: Запознат ли сте дали на ищеца е правен преглед на белите дробове с флуорограф?

 

Отговор: Мисля, че преди две години последно му правиха.

 

Въпрос: Случайно да сте запознат с инцидента с телефона?

 

          Отговор: Да, сещам се. Имаше развален телефон. Ищецът многократно се молеше на служителите на затвора да докладват, за да бъде поправен телефонът. Управата на затвора трябваше да се обади на техническа поддръжка, но това не се случи. По същото време ищецът имаше проблеми с дядо си, много се притесни, изпадна в депресия. Поради тази причина той нарочно скъса слушалката на телефона, за да могат да го видят. След като счупи телефона 30 минути по-късно го смениха.

 

          Въпрос: Знаете ли за пари, които са му били удържани във връзка с този случай?

 

          Отговор: Не знам. Беше наказан заради това в карцер, ако не се лъжа.

 

          Въпрос: Случайно да знаете за случай, когато е излязъл с одеяло на двора?

 

          Отговор: Да, всеки ден хората, които тренират навън си взимат одеяло, което да си постелят на лежанките, които са метални. Никой не правеше проблем за одеялата, но в този ден тази смяна му направи проблем. Върнаха го с одеялото в килията и повече не го пуснаха, прекратиха му карето.

 

          Въпрос: Наясно ли сте с активното му поведение относно писането на жалби, молби, искания? Помагал ли Ви е при писането на Ваши такива?

 

         отговор: Да, той е активен. На мен не ми е помагал да пиша жалби и молби. Той самият се е жалвал за много неща, но не му обръщаха внимание.

 

         Въпрос: Какво значи това?

 

         Отговор: Много от молбите отиват в коша. Има един „крив” канал, така го наричат, повечето молби и жалби изчезват там.

 

         Въпрос: Стаята за свиждания как е пригодена?

 

        Отговор: Тя не става за свиждания, нито може да се видиш, нито да се чуеш. Три мрежи преграждат пространството между теб и човека отсреща.

 

        Въпрос: Полагат ли се грижи за психичното Ви здраве.

 

       Отговор: Никакви. Повечето затворници дори не знаят, че има психолози в затвора.

 

Въпрос: Ищецът имал ли е нужда за среща с психолог?

 

Отговор: Всеки би трябвало да има нужда от такава.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

        Прокурорът: От кого се осъществява хигиената на съответните килии, от служителите на затвора или от лишените от свобода?

 

       Отговор: Ангажиментът се поема от отговорника на килията. Този отговорник не може да нареди на останалите да измият само с парцал и чиста вода. Никой не ни предоставя съответните препарати. Няма дори хлорна вар за пластмасовата кофа, в която се изхождаме. Тази кофа се използва от 15-20 години с деформиран пластмасов капак, който не се затваря и миризмата е постоянна.

 

        Прокурорът: Разказахте за случай, в който ищецът е бил наказан. Тези наказания по какъв начин се осъществяват, със заповед от директора или от други служители на затвора, знаете ли?

 

Отговор: Дава се докладна от надзирателя, който описва нарушението. Докладната записка отива при отговорник началника, изготвя се и с негово предложение за наказание се дава на началника. Той я одобрява и се наказва съответния човек.

 

       Прокурорът: Знаете ли, дали ищецът е обжалвал конкретна заповед, с която е бил наказан?

 

       Отговор: Не съм сигурен, не се сещам. По принцип много затворници обжалват, но не печелят.

 

 Прокурорът: Нямам други въпроси.

 

       Въпрос на ищеца: Имаш ли спомен за скандала, който беше разигран в групата, че съм искал да се обеся?

 

       отговор: Това беше много интересно. За една шега с конец за шиене беше направена една приблизително 20 см примка, с която се шегувахме със затворниците, че това е примка за мишки. Обаче докато се шегувахме в килията дойде отрядничката А. и в момента, в който го видя с тази примка без да го пита и без да му даде никакво обяснение се прибра горе, написа докладна, че ищецът е направил примка, с която иска да се обеси. Същият беше наказан не с карцер, а му повишиха оценката на риска. Това беше адски унижаващо.

 

Свидетелят И. е изведен от залата. В залата влиза свидетелят М..

 

Въпроси на адв. С. към свидетеля М.:

 

въпрос: През кои периоди и в кои помещения сте били заедно с ищеца?

 

Отговор: Последните две години сме били в общи помещения с ищеца.

 

въпрос: Каква беше площта на килията, имахте ли достъп до санитарен възел в същата?

 

Отговор: Площта й е малка. Санитарен възел няма, нито топла, нито студена вода. Хигиената се поддържа изцяло от нас.

 

въпрос: Какво е положението с инсектите?

 

Отговор: Положението като цяло е лошо. Имитира се дейност, че се пръска против дървеници, но нищо не се получава. Аз и още едно момче последно имаме следи от ухапвания от дървеници на ушите.

 

въпрос: Правени ли са Ви годишни лабораторни изследвания?

 

Отговор: Не.

 

Въпрос: Прегледи на бял дроб с флуорограф правени ли са Ви?

 

Отговор: Последно 2014 година са ни правени прегледи.

 

Въпрос: Стаята за свиждания как е пригодена?

 

Отговор: Стаята за свиждания в момента не отговаря на никакви изисквания. Има два реда мрежи, няма необходимите телефони и устройства по изискванията, за да можем да се чуваме по тях.

 

въпрос: Как комуникирате в такъв случай?

 

Отговор: Общо взето се крещи все едно сме на стадиона. Ако има лишени и от ромски произход, роднините им идват с бебетата и става какафония. Не е нормално.

 

Въпрос: За отношенията на ищеца с дядо му знаете ли нещо?

 

Отговор: Доколкото знам са били доста близки.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Прокурорът: Нямам въпроси.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля М. освободи същия.

 

В залата влиза свидетелката Б..

 

Въпроси на адв. С. към свидетелката:

 

въпрос: Как се осъществява кореспонденцията между Вас и сина Ви?

 

Отговор: Тъй като кореспонденцията под писмен вид е затруднена много, аз съм принудена писмата да ги изпращам препоръчани по пощата. Въпреки това синът ми не ги получава. Писмата се бавят, укриват се, губят се. Това са важни за нас неща. Последното писмо, което пратих препоръчано, е с изцяло правно съдържание. Писмото е изпратено на 10.04.2017 г. На 24.04.2017 г. синът ми все още не го беше получил. Поисках справка от пощата, в която справка пишеше, че на 12.04.2017 г. писмото е предадено. Писмото се губи до 29.04.2017 г., когато му е било предадено. Това се случва постоянно. Ако трябва да се спазват срокове, то същите няма как да бъдат спазени. Във връзка с кореспонденцията той ми изпраща разкази, писани от него. Съответно аз трябва да ги предам на конкурсите. Всеки конкурс си има срокове, а ние не можем по този начин да спазваме сроковете. Това са важни неща за сина ми. Мисля, че е редно той да се развива, да твори и да защитава правата си. В случая това е спънка.

 

Въпрос:  Помолихте ли управителя на затвора да бъде пуснат ищеца, за да види дядо си?

 

отговор: Да, специално съм говорила, тъй като баща ми като възрастен и болен човек нямаше възможност да посети сина ми в затвора. Докато беше в болницата говорих лично с директора на затвора да пуснат сина ми в отпуск за един ден, за да се сбогува с дядо си. Беше ми отказано. На молбата, която отправих към Прокуратурата, е даден отговор, в който е постановена невярна информация относно присъдата му. Във всички официални документи пише, че синът ми е осъден по чл. 116 НК. Това не отговаря на действителността. Утежняващите обстоятелства в тези обвинения са отпаднали и присъдата му е по чл. 115 НК. Въпреки това всички официални документи излизат с тази невярна информация и на нейна база са направени отказите да се види с дядо си, а след като дядо му почина не беше пуснат и да отиде на погребението му. Беше му отказан един ден отпуск и за да представи книгата си, която написа в затвора. Това трябва да се поощрява според мен, а не обратното.

 

Въпрос: Знаете ли да е наказван два пъти за едно и също нещо?

 

Отговор: Да, за някакво излизане си спомням, че беше. Може и други случаи да е имало.

 

Въпрос: Налагало ли се е ищецът да употребява психотропни лекарства при пребиваването си в затвора?

 

Отговор: Да, налагало се  е. Има проблем с внасянето на лекарства. По техния правилник могат да се внасят лекарства само по рецепта. Когато му свършат лекарствата обаче и аз докато взема нова рецепта и му ги занеса минава един месец, в който месец той е без лекарства. Процедурите са много утежнени.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Прокурорът: Уточнихте, че спрямо Вашия син е имало отказ да бъде пуснат в отпуск. Тези актове, заповеди обжалвахте ли ги, оспорихте ли ги някъде?

 

Отговор: Да, обжалвала съм. След като татко почина обаче това загуби смисъл.

 

Прокурорът: Нямам други въпроси.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетелката Б. освободи същата.

 

Адв. С.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. С.: Уважаеми г-н председател, считам, че беше проведено и изпълнено доказването на твърдените от нас неимуществени вреди. В конкретния случай моля да приемете и презумцията, съгласно която вредите се предполагат за настъпили и няма нужда от доказването им  с оглед обстоятелството, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София не представи доказателства в тази насока. Считам, че исковете са изцяло основателни и моля да бъдат уважени като такива. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по хода на делото съгласно представения списък на разноските.

 

Прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че предявените кумулативно съединени искове са недоказани и в този смисъл следва да бъдат отхвърлени като неоснователни. Действително в хода на производството ответният орган, затворническата администрация е депозирала достатъчно на брой доказателства, които са в противоречие с предявената искова претенция. Видно и от събраните гласни доказателства се установи един риск от страна на ищеца във връзка с преживяното в затвора, но настъпили вредни последици в пряка връзка с бездействието на затворническата администрация не бяха установени. Както бе установено конкретните актове на администрацията във връзка с изпълнение на наказанията не са били оспорвани, или ако са били оспорвани, то същите са били отхвърлени. Предоставена е възможност на ищеца да оспори съставените актове на администрацията. В заключение считам, че по делото категорично липсват доказателства, обосноваващи претенцията на ищеца. Моля същата да бъде отхвърлена. Считам също така, че предявените разноски, като адвокатски хонорар са прекомерни.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: