ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2485 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите жалбата без уважение. По повод искане на Д.Т.Д. за достъп до обществена информация е постановено решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което  правилно в посочените точки в решението му е отказан достъпът до тази информация, като самото решение е мотивирано и законосъобразно, предвид че отказът до тази информация е мотивиран с това, че същата не отговаря на изискванията за обществена информация по смисъла на закона. Поради това считам, че решението е законосъобразно и правилно, жалбата е неоснователна и моля да я оставите без уважение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: