ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2484 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.П.Г., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно, списък на разноските и платежно нареждане.

Явява се свидетелят К.С.И., редовно призован.

Не се явява свидетелят С.К.Й., нередовно призован

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение № 499/22.03.2017г. е разделил производството, като по настоящото дело остава да се разглежда оспорената законосъобразност на заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание.

Искането в жалбата да бъде осъден ответника да заплати сумата в размер на 1 098 лв., представляваща разликата между заплатата на жалбоподателката по служебното й правоотношение и възнаграждението, което тя получава по трудов договор сключен с „Пиргос Трейд 2003“ ЕООД за периода, през който жалбоподателката не е заемала държавна служба, е отделено в самостоятелно производство.

 

АДВОКАТ В. – Получила съм определението и съм запозната с него.

АДВОКАТ К. – Считам, че така е правилно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателката, с която е направено искане за събиране на гласни доказателства, чрез разпита на двама свидетели, които са конкретно посочени с адрес за призоваване.

С определение от 23.03.2017г. съдът се е произнесе по искането, като ги е допуснал.

Единият свидетел е получил призовката на 24.03.2017г., а отрязъка за другия свидетел още не се е върнал.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че във връзка с указанията му от предходното съдебно заседание, на 06.03.207г. по делото са постъпили писмени доказателства от ответника, които са описани в придружително писмо на л.120,

 

АДВОКАТ В. – Запозната съм с представените доказателства. Да се приемат по делото.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ К. – Нямам доказателствени искания.

Само не зная какви обстоятелства ще се доказват с разпита на свидетелите.

 

Съдът към адвокат К. – Обстоятелствата са описани в молбата на жалбоподателката. Това са лицата, подали сигналите.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.120 от делото.

 

Съдът въведе в залата и пристъпи към разпит на свидетеля К.С.И..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

К.С.И., 40г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Спомняте ли си през август миналата година, подавали ли сте сигнал към председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Да, подавал съм сигнал.

Миналата година се занимавах с малък, със среден бизнес. Имах фирма за разнос на строителни материали и СМР и за това използвах транспорт. Обикновено наемах транспорт, но прецених, че не е изгодно за моята фирма и реших да си закупя товарен автомобил, на който има монтиран автокран. Харесах си такъв товарен автомобил и отидох до КАТ, сектор „Пътна полиция“, където се извършва регистрация и исках да попитам какви документи да си набавя, какво е необходимо допълнително и от КАТ ми казаха, че трябва да има кранова книга, понеже на камиона трябва да монтират кран и те ме насочиха към метрологията.

Отидох през месец август 2016г., спомням си, че беше следобед, за да потърся началника и да ми обясни, какво е това кранова книга и къде мога да се сдобия с такава. Началникът го нямаше. Посрещна ме някакъв служител, който го заместваше. Това беше въпросната госпожа. Тя се представи като инж. Г., попита „С какво мога да бъда полезна?“ и аз и обясних, че има вероятност да купувам автомобил с кран и ми трябва кранова книга. Тя ми обясни, че тези камиони не се регистрират при тях и не се водят в агенцията, която тя представлява, а се регистрират от частни фирми, които извършват частен надзор. Попитах къде има такива фирми и тя ми каза, че има две такива фирми. След справка в телефона си, тя ми подаде едно листче, на което бяха написани две фирми, едната е „Псигас“, а другата „Техноинс“, и ми каза, че тези фирми ще ми свършат работата. Аз благодарих и си тръгнах.

След време се порових в интернет и открих, че на територията на Бургас има и други фирми, които могат да ми свършат работа и в страната има други фирми, които да ми свършат работа. Аз се учудих защо ми препоръча тези фирми, а не да ми обясни, че и агенцията има регистър и за това пуснах сигнала. По този начин стояха нещата, това са фактите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Към онзи момент, когато сте се срещнал с инж. Г., вие имал ли сте намерение да си закупите такъв автомобил или вече сте го бил закупил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Имах намерение да закупувам и търсих в интернет и исках да знам каква е процедурата. Впоследствие не съм закупил автомобил, защото прекратих дейността на фирмата и я закрих.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Въпросът е относно реалните намеренията на свидетеля.

Бихте ли ни изяснили по-конкретно какво ви обясни инж. Г., че тези фирми извършват регистрация на подобни товарни автомобили или те контролират тази кранова книга?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Тези фирми извършват регистрация на тези кранове. Инж. Г. ми каза, че тези камиони не се регистрират от ДАМТН, те не правят това. Това се извършва от определени частни фирми, които, след като го регистрират, издават такава кранова книга и ревизионна книга.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Настоявам свидетелят да отговори откога не е собственик на дружеството. Твърдя, че към датата, когато е пуснат сигнала, когато е проведена срещата и към края на месец август, той изобщо не е бил собственик на капитала и отговорник на дружеството. Считам, че е от значение кога е спрял дейността на фирмата. Мисля, че и този факт трябва да се изясни.

Съдът към адвокат В. – Този въпрос няма отношение към предмета на делото.

АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – След като разбрахте, че на територията на гр. Бургас има най-малко 4 фирми, които да се занимават с регистрация, ние знаем, че са 7 фирмите, че има повече, какво впечатление ви направи, какво си помислихте, впечатлението, което е оставило у вас поведението на жалбоподателката, за това, че е избрала и ви е посочила конкретно две фирми и телефоните им. Какво чувство остави този факт у вас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Остана чувството, че виждайки как ми подава бележката с тези две фирми, че между нея и двете фирми има някакви взаимоотношения.

ВЪПРОС на СЪДА – А г-жа Г. каза ли нещо друго?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Друго не е казала. Тя ми каза, че само това са двете фирми и ми подаде бележката.

ВЪПРОС на жалбоподателката Г. – Г-н И. на 01 август, когато е подал сигнала, притежавал ли е кран? А в момента притежава ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не.

ВЪПРОС на жалбоподателката Г. – А на 01 август притежавал ли е фирма?

Съдът към г-жа Г. – Този въпрос няма отношение към предмета на делото.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

АДВОКАТ В. – Държим на разпита и на другия свидетел.

АДВОКАТ К. – Аз категорично се противопоставям на разпита на другия свидетел и това да става причина за отлагане на делото. Това са обстоятелства, които не се установяват с устни доказателства, а за тези обстоятелства има налични писмени доказателства. Двамата допуснати свидетели са подали сигнали, които са писмени и се съдържат в преписката. За това считам, че разпитът на свидетеля е недопустим. Още повече, че единият свидетел беше разпитан и това отлагане считам за неоправдано.

 

СЪДЪТ – Свидетелски показания не се допускат единствено за опровергаване съдържанието на официален документ. Подадените сигнали до органа не са такива, те са частни, а не официални документи, поради което липсва каквато и да е процесуална пречка за събиране на допуснатите гласни доказателства. Освен това от съществено значение за изясняване на спора е да се установят всички релевантни факти, независимо дали това ще струва отлагането на делото за още едно съдебно заседание. Бързината е съпътстваща, а не основна цел на правораздаването.

 

АДВОКАТ К. – Представям писмен отговор, който е по съществото на спора.

АДВОКАТ В. – Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ответника.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове допуснатия свидетел за следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: