ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 247 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.И.В., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Община Бургас и Директор на Дирекция “Строителство“ при Община Бургас, редовно призовани, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

От ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ се явяват С.Н.Н. и Д.П.П., редовно призовани.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.И.А. и К.Р.Ч., нередовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, редовно уведомени не се явяват и не се представляват.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 12333/17.11.2017г. от жалбоподателя М., в която изразява становище по жалбата и прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да не се дава ход на делото, предвид нередовно призоваване на заинтересованите страни.

 

Съдът с оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018г. от 11.30ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни, да се считат редовно уведомени.

 

Да се ПРИЗОВАТ нередовно призованите заинтересовани страни А.И.А., на която да се изпрати ново съобщение на посечения постоянен и настоящ адрес, както и К.Р.Ч., която да бъде уведомена по реда на чл.47 от ГПК, чрез залепяне на съобщение, след като се извършат три посещения на нейния постоянен и настоящ адрес в рамките на един месец, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като едното от посещенията да е в неприсъствен ден.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: