ПРОТОКОЛ

       

Година 2019, 24.08.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти август                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 2457 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.К., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от П.К.К., понастоящем в ЗО „Дебелт“, против Заповед № 351/17.08.2018 г. на ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, с която му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 3 /три/ денонощия“

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ответникът: Считам жалбата за неоснователна, като постановената заповед намирам за правилна и законосъобразна. Доказателствата са описани в преписката. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Жалбоподателят: Моля да отпадне наложеното ми наказание.

 

ответникът: след като съм се запознал с обяснението на участниците в сбиването всички сочат, че сбиването започва именно от П.. От видеозаписите се вижда как л. св. П. посяга към друг лишен от свобода. Жалбоподателят е многократен нарушител на вътрешния ред, има системност при извършване на нарушения. Винаги е бил с високи нива на агресия. Моля да потвърдите заповедта.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в 16:15 часа.

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.К., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ВПД началник на сектор ЗО „Дебелт“, редовно призован, явява се лично.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 1587 /24.08.2018 г., постановено по административно дело № 2457/2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Съдът връчи препис от решението на всяка една от страните в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: