ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2440 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Р.А. - редовно уведомен се явява лично и с адв. И. – представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Айтос - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на А.Р.А. против заповед на кмета на Община Айтос, с която на жалбоподателя е разпоредено да премахне надстройка с описани квадратура и конструктивни особености извършена в УПИ ХІ – 1152 в кв.30 по плана на гр. Айтос.

 

Адв. И.: Поддържаме жалбата. Моля да бъде прието Удостоверение за търпимост от Община Айтос, както и да допуснете до разпит на воден от нас свидетел за установяване на обстоятелства за извършена проверка в имота през 2010 г., въз основа на която е издадена обжалваната заповед. Твърдим, че има допуснато процесуално нарушение.

 

Съдът след като се запозна с представеното Удостоверение за търпимост № 1034/15.05.2006г., съдът  констатира, че същото е относимо към спора и следва да бъде прието.

Същевременно, в съответствие с правилата за разпределяне на доказателствената тежест в производството, съдът приема за необходимо да укаже на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по установяване на твърдението му, че процесният строеж е „търпим”.

Съдът счита, че следва да бъде допуснат до разпит поискания свидетел с оглед уточнението направено от адв. И. за обстоятелствата, които ще бъдат установявани с неговите показания.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА Удостоверение за търпимост № 1034/15.05.2006г.

УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по установяване на търпимостта на процесния обект.

ДОПУСКА до разпит доведения свидетел от адв. И..

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. И.: Въведете свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ВЛИЗА В ЗАЛАТА.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.Р.А. на ** години, неосъждана, сестра на жалбоподателя, с висше образование.

Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Свидетелката обещава да говори истинната.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. И. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: Коя година прехвърлите имота на брат си?

 

ОТГОВОР:  През 2006г.

 

ВЪПРОС: Към момента на прехвърляне на имота имаше ли над гаража пристройка или съоръжение?

 

ОТГОВОР:  Да, имаше нещо като таванско помещение, изградено от баща ни при през 1995-1996г. с размерите на гаража 45 кв.м., изградено от стари тухли и стари греди с височина приблизително, не мога да си спомня, но надстройката беше по-висока от човешки ръст.

 

ВЪПРОС: Когато направиха проверка на място през 2010г.    брат Ви присъства ли?

 

ОТГОВОР: Не, той беше зад граница, аз присъствах.

 

ВЪПРОС: На Вас връчиха ли Ви документи?

 

ОТГОВОР: Не.

 

ВЪПРОС: След проверката, спомняте ли си, да са залепили бележка на вратата или да сте получавали писмо?

 

ОТГОВОР:  Не беше залепвано нищо на вратата, не съм получавала и писмо.

 

ВЪПРОС:  Кога разбрахте, че има проблем?

 

ОТГОВОР: През 2014г. разбрах, че има такъв проблем, след като е имало отново проверка от общината, на която не присъствах, тъй като бях на работа. Брат ми е присъствал на проверката.

 

ВЪПРОС: Имате подпис по констативния акт - запознаха ли Ви със съдържанието за какво се подписвате?

 

ОТГОВОР:  Не ми казаха, принудиха ме да се подпиша, казаха ми:  „задължена сте да подпишете, след като живеете на този адрес. Знаете че и Вие сте собственик”. Не знаех, че мога да откажа.

 

Адв. И.: Нямам други въпроси. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. И.: Моля за решение, с което да отмените процесната заповед. Налице са съществени процесуални нарушения при извършване на самото административно производство, неспазване на сроковете и при връчване на документи през определени периоди. Самата община през 2006 г. по искане на жалбоподателя е издала удостоверение за търпимост на същия за този имот и за същите тези сгради, които са в имота. Ето затова моля за решение в този смисъл.

Моля за присъждане на разноските по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: