ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,16.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети октомври                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 243 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Т.П., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.В., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Моля да се разпитат водените в днешно съдебно заседание свидетели.

Юрисконсулт М. По искането за разпит на свидетели в съдебно заседание на 18.04.2012г. с определение не са допуснати от съда. Тези лица са поискани да бъдат допуснати до разпит в първото по делото заседание и имаше искане за промяна в определението.

Адв.В.: В миналото съдебно заседание се повдигна въпроса от процесуалния представител на НАП относно договора за заем и по този  повод поискахме с писмена молба да бъде отменено определението по искането за събиране на гласни доказателства по отношение на тези обстоятелства и съдът ги допусна.

Водим в днешно съдебно заседание трима свидетели, които ще установяват различни обстоятелства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

А.Г.П. – родена през 1985г., от гр.Бургас, българска гражданка, неосъждана, дъщеря на жалбоподателката, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

 

С.Г.Л. – родена през 1983г., от гр.Бургас, българска гражданка, неосъждана, дъщеря на жалбоподателката, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

 

С.Г.Л. – роден през 1977г., от гр.Бургас, български гражданин, неосъждан, зет на жалбподателката, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истина.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелите С.Л. и С.Л..

 

Разпит на свидетелката П.:

Адв.В.: Знаете ли майка Ви да е получавала от Ваши роднини парични средства в заем, или по някакъв друг начин, какви суми, кога са получавани?

Свидетелката П.: Знам, че са получавали заеми от роднини. Аз лично дадох 9 хиляди лева през 2008г. Дори помня датата - 22.06., понеже племенницата ми има рожден ден на 18 и се падаше през седмицата. В събота празнувахме заедно и майка ми сподели, че й трябват пари за закупуване на имот. Аз имах средства тогава, тъй като пътувах до САЩ и на следващия ден майка ми дойде и аз й дадох парите. Престоят ми в САЩ беше свързан със студентска бригада и това са парите, които спечелих за четири месеца.

Адв.В.: Това са пари, които Вие сте дали на майка си, а знаете ли Ваши роднини да са давали такива средства?

Свидетелката П.: Знам, че взимала и други заеми. Лично присъствах на предаването на знаем, който баба ми даде на баща ми 20 хиляди лева. Това е майката на майка ми. Това стана през лятото на 2007г., но не си спомням точната дата.

Адв.В.: Знаехте ли за какво са им били необходими тези пари?

Свидетелката П.: За закупуване на имоти. Не са им стигали пари.

Въпрос на СЪДА: Занимаваха се с покупко-продажба на имоти ли?

Свидетелката П.: Покупката беше лична, не са се занимавали с покупко-продажби като бизнес.

Въпрос на СЪДА: Имахте ли уговорка кога ще Ви бъдат върнати тези пари?

Свидетелката П.: Не сме говорили кога ще ги върнат. Не се притеснявам за това, защото сме близки.

Въпрос на СЪДА: Вие в заем ли дадохте тези средства?

Свидетелка П.: Дадох ги в заем.

Адв.В.: Как се казва майката на майка Ви?

Свидетелката П.: Майката на майка ми се казва А.

Адв.В.: Знаете ли дали парите, които баба Ви е дала на майка Ви са били върнати?

Свидетелката П.: Два пъти баба ми даде пари – веднъж през 2007г. даде 20 хиляди лева и знам, че година по-късно върнаха парите на баба. След това баба сподели, че искат отново пари и се притесни дали да им даде парите, но тя им даде отново.

Въпрос на СЪДА: От къде баба Ви има толкова пари?

Свидетелката П.: Беше продала апартамента в комплекс „Славейков” и беше спестила. По-точно леля ми го продаде, но баба ми взе парите и втория път даде на майка ми 30 хиляди лева.

Адв.В.: Нямам повече въпроси към тази свидетелка.

 

Юрисконсулт М. С какво се занимават майка Ви и баща Ви?

Свидетелката П.: Баща ми има фирма за асансьори, майка ме е едноличен търговец.

Юрисконсулт М. Баща Ви имаше ли финансови затруднения?

Свидетелката П.: Не ми е известно да са имали затруднения, но след като искат пари, трябват им, но чак затруднения, не съм запозната.

Юрисконсулт М. Колко пари са дали и дали са закупили имот, какъв?

Свидетелката П.: Знам, че закупиха, но точно какъв имот не съм запозната.

Юрисконсулт М. Заемът от баба Ви върнат ли беше на следващата година?

Свидетелката П.: Заемът от баба ми беше върнат на следващата година.

Юрисконсулт М. Нямам въпроси.

 

Разпит на свидетелката Л.:

Адв.В.: Знаете ли майка Ви да е получавала пари от Вас, или Ваши роднини, кога, по какъв повод?

Свидетелката Л.: Да, знам. Взимали са заеми. Не всеки път ги е получавала точно майка, но с баща ми ги ползват заедно. Знам, че дядо ми през 2007г. беше дал на баща ми 30 хиляди лева. Дядо – това е бащата на баща ми.

Адв.В.: Върнати ли са тези пари? Знаете ли за какво са били използвани?

Свидетелката Л.: Знам, че ги е върнал след това тези пари. Използвали са ги за имотите, които купиха. Тогава доста често имаха изгодни сделки за имоти. Купуваха ги.

Адв.В.: Тези пари на заем ли им ги даваха? Имаха ли намерение да ги върнат?

Свидетелката Л.: Имаха намерение да ги връщат. Смятаха, че по-нататък ще имат възможност да ги върнат.

Адв.В.: Известно ли Ви е майката на майка Ви да е давала пари?

Свидетелка Л.: Да, баба ми е давала пари на майка ми. Не знам точната сума. Със съпруга ми я бяхме взели и я закарахме там на гости, тя им даде пари, но не знам каква е била точната сума.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт М. Дали след като са взели заем са си купили имот?

Свидетелката Л.: Мисля, че са купили. Не мога да кажа, не съм присъствала на сделките и не съм сигурна.

Юрисконсулт М. Нямам повече въпроси.

 

Разпит на свидетеля Л.:

Адв.В.: Знаете ли тъща Ви да е получавала пари като заеми, дарения, по какъв повод?

Свидетелят Л.: Дарение не знам дали са получавали. Аз лично съм дал 12 хиляди лева на 25.07.2007г. в заем.

Адв.В.: За какво им трябваха пари?

Свидетелят Л.: Имаха някаква изгодна сделка за закупуване на имот.

Адв.В.: Върнаха ли Ви парите?

Свидетелят Л.: Не са все още върнали парите.

Адв.В.: Очаквате ли да ги върнат?

Свидетелят Л.: Би трябвало. Те купиха няколко имота.

Въпрос на СЪДА: Знаете ли общата сума на тези имоти?

Свидетелят Л.: Знам, че бяха около 40 хиляди евро.

Въпрос на СЪДА: И ги събираха от роднини?

Свидетелят Л.: Да, събраха ги от роднини.

 

Юрисконсулт М. Какъв е произходът на тези 12 хиляди лева, които Вие дадохте?

Свидетелят Л.: Лични средства и кредит.

Юрисконсулт М. Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИЕМА показанията на разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели, като по относимостта на гласните доказателства към спора, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства:

Дава думата по същество.

 

Адв.В.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт. Моля да ни се присъдят разноските по делото в това производство и ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт М. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение, чийто размер ще уточня в писмените бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: