ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2439 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.В.С. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът Ж.Т. Д. на длъжност „КО“ при СПС на ОД МВР Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от Областна дирекция на МВР Варна, сектор „Пътна полиция“, с приложена към него справка за нарушител. В писмото е отбелязано, че НП № 16-0346-000054 от 26.04.2016г. по описа на РУ Созопол се съхранява в РУ Созопол при ОД МВР Бургас.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Представям постановление на Районна прокуратура Бургас изх. №13481/09.12.2016г., с което е прекратено досъдебното производство. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира представеното днес от пълномощника на жалбоподателя постановление за прекратяване на досъдебно производство за относимо към предмета на спора и счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Следва да се приеме също представената справка за нарушения. Наред с това съдът констатира, че не са представени от ответната страна изисканите с определение от предходното съдебно заседание документи, налични в преписката по издаване на оспорената заповед и неприложени по делото, в т.ч. съставените по случая докладни записки и наказателно постановление №16-0346-000054. С оглед на това следва да бъде задължен началникът на РУ Созопол да представи посочените доказателства, като изрично се укаже на същия, че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба за неоснователно отлагане на делото, както и че съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, относно които са създадени пречки за събиране на доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА справка за нарушител/водач на Д.В.С., както и постановление за прекратяване на досъдебно производство на прокурор при Районна прокуратура Бургас от 09.12.2016г.

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Созопол да представи в срок до следващото съдебно заседание документите, налични в преписката по издаване на оспорената заповед и неприложени по делото, в т.ч. съставените по случая докладни записки и наказателно постановление №16-0346-000054.

УКАЗВА на началника на РУ Созопол, че при неизпълнение ще бъде санкциониран за неоснователно отлагане на делото, както и че съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, относно които са създадени пречки за събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: