ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 08.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми март                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2428 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ДИА – Д.Я.“, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С молба вх. № 2200/06.03.2017 г. жалбоподателят  заявява, че поддържа изцяло подадената жалба и моли след приключване на съдебното дирене да му бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Становище по делото – по доказателствата и по същество на спора, е представено и от пълномощника на ответника младши експерт в отдел „Анализ и оценка на риска“, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, намиращи се в административно дело № 12195/2016 г. по опис на Административен съд  София – град и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, намиращи се в административно дело №12195/2016 г. по опис на Административен съд  София – град.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат писмени аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: