ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИТИ БИЛД” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт „Архитектура и строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Етажна собственост, с административен адрес ***, представлявана от Ж.Б., редовно уведомена, не се явява представител.

 

Не се явява вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 4434/13.05.2015 г., изпратена по факса, вещото лице арх. А.-Д. моли делото да бъде отложено, тъй като не е успяла да изготви възложената й съдебно-техническа експертиза поради здравословни проблеми и неотложни семейни ангажименти, като моли датата на следващото съдебно заседание да бъде в периода 01.06.-12.06.2015 г., тъй като й предстои постъпване в болница.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

СЪДЪТ, с оглед молбата на вещото лице и становището на страните, намира, че следва да даде възможност на вещото лице арх. А.-Д. да изготви заключението по възложената й експертиза, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице арх. А.-Д. да изготви и представи в срок заключение по възложената й съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: