ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2425 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Ф., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началника на Районно управление – гр. Камено при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.С.Ф. срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-7779-000086/25.06.2018 г. по чл. 171, т. 2А, буква „А“ от ЗДвП, издадена от началника на Районно управление – гр. Камено при ОД на МВР – гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на МПС за срок от шест месеца и са отнети свидетелство за регистрация на МПС №007679574 и два броя регистрационни табели № А5584МХ, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.: Поддържам жалбата.

Да се приемат доказателствата, приложени към нея. Други доказателства няма да представям. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда по опис, съдържащ се в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.: Когато автомобилите са свободни, ги предоставяме като рент а кар под наем на фирми или лица, които се нуждаят от такъв тип услуга. Изискваме им всички необходими документи, като лични карти и свидетелства за правоуправление, след което даваме автомобилите и очакваме всичко да се развие по нормален начин. При такава ситуация, когато са свалени табелите на автомобил, защото е предоставен от лицето, на което сме го дали, на второ лице, искаме регистрационните табели и вината, която ние носим, да бъде свалена от нас и да ни бъдат върнати табелите, за да може да продължим да работим.

Ето защо, моля да отмените обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: