ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.03.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2425 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:39 часа се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Костова.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Руен, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Поддържам подадения от Окръжна прокуратура – гр. Бургас протест. Да се приемат приложените към него писмени доказателства. Представям списък на разноските.

 

Съдът по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с подадения протест писмени доказателства, както и тези изпратени от Общински съвет  Руен, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалваните разпоредби от  Наредба за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в община Руен, област Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Уважаеми административни съдии, моля да постановите решението, с което да уважите подадения от Окръжна прокуратура – гр. Бургас протест срещу посочените разпоредби от Наредба за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в община Руен, област Бургас и да отмените като незаконосъобразни атакуваните разпоредби по изложените в протеста подробни съображения.

Моля да присъдите направените от Окръжна прокуратура – гр.Бургас разноски по обнародване на оспорването в Държавен вестник.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: