ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На деветнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 2423 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:45 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат А.А.от АК-Бургас, който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ П. К. - Началник сектор към ОД на МВР – Бургас, Районно управление - Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба от К.И.Т. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000639/30.07.2018 г., издадена от началника на Районно управление - Несебър, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „а“ – прекратяване на регистрация на ППС за срок от 6 месеца до 1 година и са отнети 2 броя регистрационни табели с рег. № СВ 4125 КР и СРМПС № 007808322.

 

АДВ. А.: Нямам възражение по доклада на съда.

Поддържам жалбата. Нямам нови доказателствени искания.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, както и тези представени с административната преписка от административния орган.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. А.: В настоящия случай в АУАН е посочено, че МПС е собственост на фирма „Вип дринкс“ ООД, гр. София, като заповедта за прилагане на принудителна административна мярка също преповтаря, че моторното превозно средство е собственост на „Вип дринкс“ ООД, гр. София, а като адресат е посочен К.И.Т., в качеството си на управител на „Вип Дринкс“ ЕООД вместо действителния собственик на превозното средство, а именно ТД „Вип дринкс“ ООД гр. София. Административният орган неправилно е определил адресата на наложената мярка, което представлява пряко нарушение на предвидената в закона норма, от която следва, че ЗПАМ е издадена в нарушение на материалния закон. В този смисъл е и Решение № 1544/09.10.2017 г. на Административен съд – Бургас.

Моля, съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло така издадената предварителна административна мярка, като незаконосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:50 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: