ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2423 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:30часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Г.: Моля доверителят ми да бъде призоваван на адреса посочен в пълномощното представено днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото, л.9.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради редовната процедура по призоваване на страните, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.К.Д. против Заповед №з-4684/13.11.2014година на директора на ОД на МВР-Бургас, с което му е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност за срок от една година” на държавен служител от РУ”Полиция”-Камено, при ОД на МВР-Бургас.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания, като не поддържаме искането за разпит на свидетеля П. Н., тъй като и двамата свидетели са очевидци на случилото се и ще установяват един и същи факти и обстоятелства.

Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото.

Да се приемат приложените към жалбата и административната преписка доказателства, както и представената Инструкция №Із-1711/2009година за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме административната преписка, както и Инструкция №Із-1711/2009година за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица  в структурите на МВР и реда в тях.

Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада.

Относно направените доказателствени искания, предоставям на съда.

Представям копие на обяснението на жалбоподателя от 12.11.2014 година.

Неоснователно е искането за разпит на свидетели, тъй като в хода на административното производство същите са дали обяснения.

 

Съдът връчва за запознаване и изразяване на становище представеното обяснение от юрисконсулт Н. на адвокат Г..

 

АДВОКАТ Г.: Да се приеме представеното обяснение, не го оспорвам. Същото е относимо към спора.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с жалбата, административната преписка, Инструкция №Із-1711/2009година за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях и в днешното съдебно заседание обяснение от 12.11.2014година, като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя до разпит един свидетел.

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

Съдът снема самоличността му както следва, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни показания:

К.С.Г. - 48години, български гражданин, неосъждан, обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Към момента работя РУ”Полиция” Камено към ОД на МВР Бургас като младши оперативен дежурен. В РУ ”Полиция” - Камено работя от 6-7 години. Тук присъстващия Т.Д. го познавам от началото на октомври месец 2014 година. От началото на октомври или края на септември месец 2014година Т.Д. беше назначен в РУ”Полиция” Камено като патрулен полицай -  полицай по охрана на обществения ред в Камено.

На 06.10.2014година бях на работа. Застъпих от 8.00 часа сутринта и отстъпих на 07.10.2014година 8.00 часа. През този работен ден в РУ”Полиция” Камено, Т.Д. не е водил лица, които да са били задържани. Т.Д. е водил лица през този ден, но не като задържани. На 07.10.2014година рано сутринта между 3-4часа в РУ”Полиция” Камено дойдоха две лица, които потърсиха съдействие от органите на МВР. Тези лица ги придружаваха колегите Т.Д. и П. Н.. Тези лица, когато ги попитах, в качеството си на длъжностно лице, ми заявиха, че търсят съдействие от полицията, тъй като преди два часа са имали сблъсък с други лица-от цигански произход в село Свобода. Нямаше видими признаци тези лица да са употребили алкохол.

РУ”Полиция” Камено има няколко камери в гр.Камено, с които наблюдаваме спазването на обществения ред. Около 3часа и нещо сутринта, аз наблюдавах камерите и забелязах две лица на изхода на Камено към Българово. Видях една кола и едно лице застана пред колата, а друго лице имаше отстрани. Колата ги подмина и продължи. Видя ми се съмнително поведението им и пратих патрулката. Обадих се на патрула, който беше съставен от Д. и Н. да проверяват какво се случва с тези лица, защо застават по средата на пътя. Аз видях на камерата, че моите колеги отидоха на мястото. Увеличих камерата на по-голям екран. Колегите Д. и Н. отидоха и двете лица бяха доведени до РУ”Полиция” Камено. Като дойдоха те ми казаха, че търсят съдействие от полицията, защото преди два часа имали сблъсък в с.Свобода с други лица. Едно от лицата, което беше в РУ”Полиция” Камено се обадило на другите четири лица и казал, че съпругата му оставила двете деца или била отвлечена и петимата тръгнали към с.Свобода да я търсят. Дошли с такси в Камено и оттам отишли в с.Свобода да търсят съпругата.

Към един часа същата нощ получих сигнал от с.Свобода, че неизвестни лица тропат по една от къщите на селото и пратих патрула, който също беше Д. и Н. да проверят. Тогава не са установили кои са лицата. Тези двамата, които дойдоха в управлението са от петимата пристигнали с такси в Камено. Като отишли в Свобода ги нападнали неизвестни лица и тези двамата се скрили някъде и после дойдоха в управлението, а другите трима са отишли някъде другаде. Тези двамата поискаха съдействие от полицията, защото нямаха пари да се приберат и поискаха да останат в РУП Камено, с оглед тяхната безопасност. Ние можехме да им предложим само стаята за прием на гражданите. Те искаха да пишат жалба срещу лицата, които са ги подгонили, и колегата Д. им даде лист и химикал да пишат. Това вече става някъде към 4часа сутринта.

Колегата Д. не е извършвал с тези лица никакви действия. Двете лица нямаха документи за самоличност в тях, но по неоспорим начин от системата на МВР установих, че това са лицата които се явяват пред нас. Не е имало задържане на тези две лица, тъй като те дойдоха и поискаха съдействие.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. на въпроси на адвокат Г.: Патрулът си тръгва в 7часа сутринта, и лицата бяха все още в управлението. Около 7.50 часа сутринта дойде началника на РУ”Полиция”Камено, като аз преди това около седем часа му докладвах, че има две лица при нас, като изрично уточних, че те са поискали съдействие, а не са били задържани. В 8.00часа сутринта аз си тръгнах. Д. като дойде с лицата, започна да си оформя документацията за смяната какви действия се извършват, доклади, докладни записки. Лицата бяха настанени в приема за граждани и даже малко дремнаха.

            На лицата не им беше ограничено правото на предвижване. Едното лице даже попита от къде може да си купи кафе и ние им казахме, че на 150м има кафе и то отиде и си купи кафе извън сградата. Пред сградата си пиха кафето. Другото лице пък попита откъде може да си купи за ядене и аз му показах, че около 100м от управлението има закусвалня и то отиде да си купи закуска. Като дойде началника на РУП сутринта на работа, двете лица бяха пред управлението и закусваха. Те не бяха задържани.

Д. след като си написа документите за смяната, издаде и си тръгна на 07.10.2014година в 7 часа.

Не се е налагало да се извършват някакви други действия с двамата мъже, които дойдоха в РУ”Полиция” за съдействие. Установихме самоличността им и ги настанихме в стаята за прием на граждани.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. на въпроси на юрисконсулт Н.: Д. и Н. бяха с патрулката, която пратих в с.Свобода да проверят по сигнала получен в 1.00 часа, но тогава те не установиха лицата, които са нарушавали реда.

Аз съм служител на МВР и съм длъжен да укажа съдействие на всеки, който потърси съдействие от МВР. За мен всички хора са еднакви.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. на въпроси на адвокат Г.: За тези лица не е имало индикации, поради които да бъдат задържани. Ако имах и най-малко съмнение, че са извършили престъпление щяхме да ги задържим, но към момента нямахме никаква информация. Те идват като пострадали.

Т.Д. беше в РУ” Полиция” Камено до края на януари тази година.

Като си замина Д. 7 часа сутринта, не знам какво е станало с лицата, но аз бях извикан на 07.10.2014година към 12,30часа да дам обяснение за тях, без да знам какво е станало с тях. Аз си тръгнах в 8.00 часа.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.


   Съдът освобождава свидетеля, който излезе от съдебната зала.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изразеното становище от процесуалните представителите на страните, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми г-н председател, считам заповед №з-4684/13.11.2014година на директора на ОД на МВР-Бургас за незаконосъобразна и следва да бъде отменена, тъй като същата е издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила  и в противоречие на материалноправните разпоредби. Считам че трябва да се отмени на основание чл.172, ал.2 от АПК изцяло. Съображенията ни относно незаконосъобразността на обжалваната заповед са развити изцяло в жалбата, която е депозирана пред настоящия съд и изцяло ги поддържаме. Като допълнение ще коментирам само гласните доказателства дадени в хода на днешното съдебно заседание, от които е се установи, че описаните лица Ю.М.С. и Й.Р.Р., не са били задържани в сградата на РУ”Полиция” Камено. За да бъдат задържани е следвало да бъдат съставени необходимите документи за това, както и да има данни за извършено нарушение на обществения ред или за извършено престъпление от тях. Нито е имало такива данни, нито има съставени документи за задържане. Още повече свидетелят днес изясни, че лицата не са били с ограничено право на предвижване, а напротив свободно са се разхождали извън сградата на РУП Камено. Ако бяха задържани би следвало да с ограничено право на предвижване.

Моля да уважите подадената жалба и отмените обжалваната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата. Считам, че обжалваната заповед на директора на ОД на МВР Бургас е издадена съобразно изискванията на ЗМВР. Считам, че заповедта е постановена при спазване на  процедурите на закона. Посочено е в нея правното основание и фактическите основания при които е издадена, а именно нарушение на разпоредбите на Инструкция рег.№ Із- 1711/2009 година отразено в т. 4 на изводите съдържащи се в справка рег.№ 35570/31.10.14година, в което изрично е упоменато нарушението на жалбоподателя  - за неиздаване на задължителна заповед за задържане от полицейски орган. Именно жалбоподателят е органът, който е ограничил правото на свободно предвиждане на едно от лицата. В този смисъл административният орган считам, че е спазил процедурата и постановил правилен и законосъобразен акт, който моля да потвърдите.

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:43часа.

 

             СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: