ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2418 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.С.Я., редовно призован се явява лично и с адв. Т., преупълномощена от адв. С.К. с  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.- полицейски инспектор към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Е.С.Я. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002027/18.07.2017 г.на полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ на ОД – Бургас на МВР, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация“ на собствения му автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ***за срок от шест месеца. Фактическото основание на мярката е, че при извършена полицейска проверка на 18.07.2017 г. е констатирано управлението на автомобила от водача Д.Н.Д., разполагащ със СУМПС, чийто срок на валидност е изтекъл на 20.09.2016 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Поддържаме жалбата.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: Имахте процесуално искане за разпит на свидетел, но не сте посочили адреса, на който този свидетел може да бъде открит - административния адрес на сервиза, в който той работи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Улицата не знам как се казва, но се намира зад паркинга на „Бургасбус“ ЕООД.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписа по делото съгласно описа на лист 2.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Друг път оставял ли сте автомобила си в същия сервиз?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Да.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  По какъв начин сте оформяли предаването на автомобила в сервиза?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: С приемно-предавателен протокол.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Кои са били страните по този приемно-предавателен протокол?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.:  Аз и сервизът.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Конкретният приемно-предавателен протокол, който се намира по делото, кога го съставихте?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: На следващия ден беше съставен след като разбрах, че са ми свалили номерата. Вече отивам да си получавам в сервиза автомобила, след като ми е казано, че ремонтът е готов. И аз, когато отивам там, установявам, че номерата на колата ги няма, при което ми изтъкват някакви причини – този, който е управлявал колата без мое знание казва,че на колегата му е станало лошо, и той го е взел и го е закарал до тях. Това са неговите думи. Разбрах кога е спрян водачът след като ми връчиха заповедта. Търсих водача и на следващия ден отидохме пред КАТ с него, за да бъде установено точно какво може да бъде направено. Точно тогава във връзка с инцидента не съм разговарял със собственика на сервиза, понеже го нямаше в страната. Когато собственикът се върна, разговарях за инцидента с него и той каза,че това е негов подчинен и го е уволнил. Автомобилът в момента е прибран в гараж.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Да са Ви търсили от Районно управление във връзка с подаден сигнал за противозаконно ползване на Вашия автомобил?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: От ІV-то РУ ме търсиха два пъти да давам показания.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: Някакви доказателствени искания имате ли?

АДВ. Т.: Да се призове водачът Д.. Мога да посоча административния му адрес:  ***, южна промишлена зона  - Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: ***

АДВ. Т.: Поддържаме искането за разпит на свидетеля.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на жалбоподателя да докаже твърденията си относно неправомерното ползване на автомобила от страна на лицето, установено като водач Д.Н.Д..

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ Д.Н.Д. с ЕГН ********** (лист 5 от заповедта) на следния адрес: гр. Бургас, ***

На основание чл. 176  от ГПК съдът счита, че ответникът следва да отговори на двата поставени въпроса от процесуалния представител на жалбоподателя на лист 32 по делото.

Съдът прочита въпросите на ответника.

ПО ВЪПРОС № 1 ОТВЕТНИКЪТ ОТГОВАРЯ: Действително жалбоподателят се яви при мен с едно лице, като за това лице не мога да потвърдя самоличност, тъй като не съм искал документ за самоличност. Обясниха ми, че другото лице е служител в сервиз и същият е ползвал автомобила без негово знание и съгласие. Никакви писмени доказателства не бяха представени в тази насока, при което му обясних, че има издадена заповед и в същия ден беше връчена заповедта. Обясних му, че може да обжалва.

Съдът прочита втория въпрос на ответника.

 ПО ВЪПРОС № 2 ОТВЕТНИКЪТ ОТГОВАРЯ: Във връзка с жалбата има справка. Изпратил съм копие на всички материали в ІV-то РУ за допълнителна проверка да се изясни дали има противозаконно отнемане.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2017 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на свидетеля Д. на представения административен адрес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: