ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2418 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.С.Я., редовно призован се явява лично и с адв. Т.Т., с  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.- полицейски инспектор към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се свидетелят Д.Н.Д..

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я. и АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. Т.: Моля свидетелят да бъде разпитан.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

Снема самоличността му, като го предупреждава за наказателнатата отговорност по чл.290 от НК.

Д.Н.Д. - 32 години, осъждан, средно специално образование, без родствена връзка с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

АДВ. Т.: Бихте ли ни казали познавате ли Я. и от къде го познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Познавам го. Караше си колата при брат ми в сервиза. Брат ми се казва П. Д.. Сервизът е до морското училище, това е техникума по океански риболов.

АДВ. Т.: Последен път кога остави Я. при вас автомобила за ремонт и какво се случи след като го остави за ремонт при вас?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Датата не си спомням. Помня, че остави автомобила за ремонт, не работеха чистачките. На колегата му стана лошо и просто трябваше да взема автомобила да го закарам до тях. Закарах го и към 12,30 часа отидохме да си вземе лекарства и цигари, спряхме на „Меден рудник”, след бензиностанция „Шел” - мисля че беше. Като ме спряха, се установи, че книжката ми е изтекла. Казаха, че трябва да се свалят номерата на колата. Свалиха номерата на колата. Закарвахме автомобила в сервиза.Полицаите караха до нас, за да свалим автомобила да не е на улицата. В сервиза закарахме автомобила сутринта към 7,30-8,00 часа.

АДВ. Т.:  След като дойде Я. да го потърси, отидохте ли в КАТ да изясните ситуацията?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Обадих му се по телефона да му обясня за какво стана въпрос и той дойде да види дали е така. На другия ден отидохме до КАТ Там казаха,че за 6 месеца номерата няма да се вземат. Писмени обяснения по повод инцидента не съм давал. Като ме спряха ми написаха само акт, не съм давал писмени обяснения.

АДВ. Т.:  Когато Я. остави автомобила за ремонт, той го остави само за ремонт или да го управлявате, даде ли ви документи на автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Остави го само за ремонт. Не ми е давал разрешение да управлявам автомобила.

АДВ. Т.: Можем ли да кажем, че Вие сам на собствена глава сте взели автомобила и сте тръгнали, поради причините които пописахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да.

Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

АДВ. Т.:  Нямам други доказателствени искания. Представям списък по чл.80 от ГПК, който моля да бъде приет. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на адв. Т., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Т.: От събраните доказателства по делото, от разпита на свидетеля в днешното съдебно заседание, така също и от отговорите на административния орган в предходното съдебно заседание, стана ясно, че жалбоподателят не е предоставил автомобила за управление на лицето, което е било спряно с изтекла шофьорска книжка. Ако беше го предоставил за управление, нещата биха стояли по по-различен начин. Моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените предприетото от административния орган прекратяване на регистрация на МПС, снемане на регистрационни  табели и изземване на талона с всички последици по закон.

Моля да приемете писмени бележки за подробни доводи в тази връзка.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: