ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2414 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.28 часа се явиха:

 

Жалбоподателката А.А.Д. се явява лично.

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Заинтересованите страни М.И.П. и Й.П.П. се явяват лично.

Не се явяват заинтересованите страни К.З.С., А.Г.Д. и С.А.Б., редовно уведомени.

Заинтересованите страни И.Н.П., Д.Г.К. и С.П.К. не се явяват, нередовно призовани. Призовките до същите са върнати в цялост с отбелязване, че лицата не са намерени на посочените адреси. Залепени са уведомления по реда на чл. 47 от ГПК, но не е постъпила по делото информация дали в указания срок лицата са се явили, за да получат съдебните книжа.

 

Жалбоподателят Д.: Да се даде ход на делото. Ако трябва да се реши окончателно този въпрос, искам да се докаже, че този триъгълник си е наш. Имотът е на дъщеря ми.

Юрисконсулт Р.: Моля да не се дава ход на делото, предвид нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, както и с оглед непредставени до настоящия момент доказателства за правния интерес на жалбоподателката.

Заинтересованата страна П.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на присъстващите страни и като взе предвид нередовното призоваване на заинтересованите страни  К.З.С., А.Г.Д. и С.А.Б., намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. На същите следва да се осигури възможност да реализират процесуалните си права, поради което делото следва да се отложи за друга дата. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 10.45ч., за които дата и час да се уведомят нередовно призованите страни.

УКАЗВА на жалбоподателката да конкретизира в 7-дневен срок от днес обстоятелствата, обосноваващи правния ѝ интерес от водене на настоящото производство.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: