ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2411  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мандарин МН“ ООД, редовно призован, не се явява представител.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Мандарин МН“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №ОП-301-0328696/21.08.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект - сладкарница „***“, находящ се в ***, секция 3, партер, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок  от 14 дни.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка в цялост. Представям наказателно постановление и справка от регистъра, видно от които наказателното постановление е връчено и влязло в сила на 10.11.2017 г.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 13, както и доказателствата, представени от юрисконсулт Ж. в днешното съдебно заседание - заверени копия от наказателно постановление № 2117/08.09.2017 г. на зам.-директора на ТД на НАП Бургас, и извлечение от информационната система на НАП, с което се удостоверява, че цитираното наказателно постановление е влязло в сила.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да приемете жалбата като неоснователна и потвърдите оспорваната заповед като законосъобразна. Подробни съображения сме изложели в писмено становище. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възражение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: