ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 240 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника в изпълнение указания на съда копия от наказателно постановление № 13848//12.12.2006 г., наказателно постановление № 473/10.02.2009 г., наказателно постановление № 1078/23.04.2012 г., наказателно постановление № 7594/30.07.2009 г.; копие от Заповед № Із-1741/28.08.2012 г.; копие на писмо от РУП Несебър, относно предоставяне на екземпляр на наказателно постановление № 2071/29.06.2006 г.

 

АДВОКАТ А.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените от ответника писмени документи и с оглед липсата на други доказателствени искания, да приключи събирането им.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника копия от наказателно постановление № 13848//12.12.2006 г., наказателно постановление № 473/10.02.2009 г., наказателно постановление № 1078/23.04.2012 г., наказателно постановление № 7594/30.07.2009 г.; Заповед № Із-1741/28.08.2012 г.; писмо от РУП Несебър, относно предоставяне на екземпляр на наказателно постановление № 2071/29.06.2006 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, от събраните писмени доказателства не се установява по безспорен и категоричен начин,  че на доверителя ми са отнети 39 контролни точки. Наказателно постановление № 2071/2006 г. не е представено, а видно от справките за наказания на водача последното наказателно постановление е връчено на 04.05.2007 г. и от тогава до 20.08.2010 г. са изминали почти три години и контролните точки не са възстановени на водача, както е съгласно ЗДвП.

Аз моля съдът да постанови решение, с което отмени изцяло издадената принудителна административна мярка по чл. 171, т. 4 от ЗДвП като неправилна и незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съд акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 15:36  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: