ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2407 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯT „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител. Постъпила е молба от юрисконсулт П. К., с която се твърди, че тя е възпрепятствана да се яви в днешното съдебно заседание, както и че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото. Направено е изявление, че ако ход на делото бъде дадено, представените заключения на вещите лица не следва да се приемат, тъй като не са в срок.

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, не се явява представител.

Вещите лица К.Д.М. и Л.Т.Б. не се явяват.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили извън срока по чл.199 от ГПК заключения по назначената комплексна съдебно-техническа експертиза на вещите лица К.Д.М. (постъпило на 14.9.2017г.) и Л.Т.Б. (постъпило на 13.9.2017г.).

Съдът КОНСТАТИРА, че като заинтересована страна в производството следва да бъде конституирано и дружество ********, тъй като оспореното решение на Общински съвет е прието поради възникнало инвестиционно намерение на това дружество. Контролът за законосъобразност на решението на Общински съвет ще намери пряко отражение в правната сфера на дружеството. Затова то следва да участва в настоящото производство.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството ********.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ дружеството за следващото съдебно заседание.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕ представените експертизи в днешното съдебно заседание предвид обстоятелството, че с приемането им ще бъде допуснато процесуално нарушение.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.11.2017 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:13 часа.

 

 

 

 

 СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: