ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2398 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С” АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №8-Z-10312/14.01.2014г. на кмета на Община Созопол, която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Дървено бунгало”, находящо се в м. Мапи.

 

Съдът констатира, че въпреки съдебно разпореждане от 27.01.2015г., съобщено на ответника на 06.02.2015г., за представяне на административната преписка по издаване на обжалваната заповед до настоящия момент по делото преписката не е постъпила. По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Созопол, в срок от 24 часа от съобщаването, да представи по делото административната преписка по издаване на заповед №8-Z-10312/14.01.2014г. издадена от него, която е предмет на настоящото съдебно производство.

ПРЕДУПРЕЖДАВА кмета на община Созопол, че при неизпълнение в срок на съдебното разпореждане, съдът ще му наложи глоба по реда на чл. 91, във вр. с чл. 89 от ГПК.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 10-дневен срок от съобщаването, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора, като на осн. чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на всяка от страните, че носи тежестта да докаже фактите, които твърди – жалбоподателят относно фактите твърдени в жалбата, а ответникът - относно фактите послужили за основание за издаване на обжалваната заповед.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: