ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 01.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На първи декември                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2398 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С” АД, редовно призован, не се явява представител.

За ответника - кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 20.10.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

П.С.Ш., 58г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Страните са редовно призовани. До настоящия момент би следвало да се запознаят с експертното заключение. По делото не са постъпили писмени задавани въпроси от жалбоподателя и от ответника, поради което и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

В първото по делото заседание, проведено на 16.06.2015г. по искане на жалбоподателя, съдът допусна събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетеля Д.Р., който следва да бъде доведен в съдебно заседание от поискалата разпита страна. В днешното съдебно заседание представител на жалбоподателя не се явява, няма посочени уважителни причини за отсъствието, липсва каквото и да е искане във връзка с допуснатия разпит на свидетел. По тези съображения съдът счита, че не следва да дава повече възможност на страната да доведе в съдебно заседание посочения от нея свидетел, поради което и на основание чл.253 от ГПК във вр. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое определение постановено в съдебно заседание на 16.06.2015г., с което е допуснат до разпит в условията на довеждане в следващото съдебно заседание свидетеля Д.Р., с показанията на който ще се установява дали процесното бунгало е идентично с останалите на терена други запазени бунгала, както и кога е изградено бунгалото, предмет на обжалваната заповед.

 

С оглед липсата на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.2, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: