ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети януари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2397 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.М., редовно призован  се  представлява от адв.М. с пълномощно от предходно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Приморско към ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно призована, се представлява от прокурор Костова от Окръжна Прокуратура – Бургас.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.М.: В предходното  съдебно заседание бяха допуснати двама свидетели. Водите ли ги?

АДВ.М.: Да, водим ги.

Съдът счита, че преди разпита на свидетелите, следва да приеме изисканото и представено досъдебно производство. 

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното заверено копие от досъдебно производство № ***/2015 г. по описа на РУ Приморско.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.М.: Въведете свидетелите!

Съдът ПРИСЪПВА към установяване самоличонстта на доведените свидетели:

П.Я.– 52 години, неосъждана, средно образование, работи при жалобподателя – гледа родителите на жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

Г.Т.- 50 години, неосъждана, средно специално образование, съжител със С.М., предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

 

Свидетелите, предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещават да говорят истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Обещавам да говоря истината.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетеля Т.. В залата остана свидетелят Я..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Я.

АДВ.М.: Тъй като разбрах, че сте гледали бащата на С.М., искам да кажете на съда, получавали ли сте, връчвано ли Ви е на Вас 2016 година писмо за г-н М.? От къде беше писмото и предадохте ли го писмото на г-н М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.:  Да, писмото го получих аз, разписах се. Не помня дали от МВР или Прокуратурата беше. Разписах се, вземах го.

АДВ.М.: Дадохте ли го на г-н М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Не му предадох писмото, защото го нямаше в България. Отсъстваше, не му го предадох. Есента се завърна, зимата, същата година 2016 г.

АДВ.М.:  Тогава поне дадохте ли му го? Той запозна ли се със съдържанието на писмото?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Дадох го. Не помня през кой месец се върна.

АДВ.М.: Нямам повече въпроси към свидетелката Я..

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетелката Я..

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: В какво здравословно състояние беше бащата на М., в периода когато се грижешхте за него и получихте писмото?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Зле, на легло беше, оперираха му ставата на крака.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Колко време се грижехте за него?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Приблизително 5-6 месеца се грижех за него.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: През деня от колко до колко часа?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.:  Сутрин от 7,00 часа до 14,30 часа всеки ден бях при него.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Освен Вас някой друг грижел ли се е за възрастния г-н М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Освен мен - не, никой друг не се е  грижел за възрастния г-н М..

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.:Писмото, което получихте, в плик ли беше или в свободна форма?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.:  Беше в плик.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.:Запечатан ли беше пликът?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.:  Пликът беше запечатан.

Съдът предявява на свидетеля обяснение на лист 114 от делото, саморъчно написано обяснение от свидетеля.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Вие ли сте писали това обяснение?

СВИДЕТЕЛКАТА Я.:  Да, аз писах това обяснение.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетелката Я..

В залата влиза вторият свидетел Г. Т..

АДВ.М.:  Бих искала да уточним от колко време живеете на семейни начала с г-н М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: От 4 години.

АДВ.М.:  През 2016 г. в България ли бяхте? Ако не – къде и кога се върнахте?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.:  Всяка зима по принцип живеем на топло, тъй като страдам в болки в гърба - на Канарските острови. В момента сме резиденти, станахте и техни граждани. По принцип наистина сме извън България и точно през 2016 г. заминаваме септемврви и се връщаме април-май 2016 г. Можем да докажем със самолетни билети кога сме тръгнали. Тръгнахме септември 2016 г. и сме се върнали април 2017 г.

АДВ.М.: Лятото на 2016 г. в България ли бяхте?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Да обясня: ние идваме за малко, вършим някаква работа и се прибираме обратно. Април 2016 г. сме се върнали от острова и сме били тук.

АДВ.М.:  До кога бяхте тук?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: През май правихме сделка - купувахме апартамент, ако сме се върнали на първи април, може би сме заминали на 15-ти април за Канарските острови. Купили сме апартамент и имате нотариален акт с дата. Можем да го докажем.

АДВ.М.: Живеете заедно с г-н М.. Познавате ли Перуника Петрова Я.?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Да.

АДВ.М.:  Тя ли се грижеше за бащата на г-н М.? Знаете ли да е предавала писмо, адресирано до г-н М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Да, тя се грижеше за бащата на г-н М.. Не знам да е предавала, защото по принцип се получават писма, тя ги приема, но не е знаела, че е толкова сериозно, за да го даде, просто го е прибрала, не го е отворила да го прочете, за види за какво става въпрос. Не съм свидетелка на предаване на писмо. Не знам да е предавала писмо. Ако го е предала, го е предала на него.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да знаете той да е упълномощавал адвокат и ли друго лице да приема от негово име документи?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Упълномощи адвоката в Приморско да задвижда документи - специално за тава, което се получи с пистолета, когато му го взеха пистолета, той упълномощи адвоката от Царево – Т. С..

Съдът предявява на свидетеля разписка на лист 17 от делото, в която е отразено, че адв. Т. С. С. е получил уведомление за постановление за прекратяване на Наказателно производство от името на жалбоподателя.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Имаше ли подписано пълномощно от г-н С.М.?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Не.

ПРОКУРОР КОСТОВА:  По какъв начин го упълномощи и за какво?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.:  Когато му взеха пистолета, те имаха разговор  и той го помоли, тъй като ще бъде извън България, по някакъв начин, ако нещо се получи.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.:Да получава съобщения ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Нямаше такава уговорка.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Каква беше уговорката между двамата? За какво се уговориха тогава?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Ако има някакво известие за дело, за нещо, в общи линии уговорката беше дали има познат, който може по някакъв начин в прокуратурата в Царево дали може да се върне пистолета- за връщане на пистолета, разговорът беше за връщане на пистолета, а не за дело. Никой не е предполагал, че ще има дело. То всъщност той самичък даде пистолета.

ПРОКУРОР КОСТОВА:  Нямам други въпроси към свидетелката Т..

АДВ.М.: Нямам други въпроси към свидетелката Т..

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да се приключи събирането на доказателствата.

Свидетелите излязоха от съдебната зала.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическата страна. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.М.: Моля да уважвите жалбата. Ще се запозная със съдебния протокол. Моля да ми дадете възможност за писмени бележки.

         Съдът ДАВА едноседмичен срок за писмени бележки.

 

         ПРОКУРОР КОСТОВА: Жалбата е основателна и следва да бъде уважена. В досъдебното производство не се намира договор за правна помощ за адв. С. да представлява лицето и произтичащите от това документи, поради което са налице основанията за обжалване на жалбата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: