ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2396 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Е.Б., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.С., редовно призован, явява се лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете назначаването на съдебно-техническа експертиза по въпроси, формулирани в нарочна молба, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете изпратените с нарочно придружително писмо доказателства.

Не възразявам да бъде допусната исканата съдебно-техническа експертиза. Тя има отношение към правния интерес и преценка допустимостта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Б. И С.: Считаме, че жалбата е неоснователна.

Няма да представяме доказателства. Ще се ползваме от тези, които са представени с административната преписка.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и направените доказателствени искания намира, че е основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която следва да отговори на поставените от него въпроси в нарочна писмена молба. Като доказателства по делото следва да бъдат приети документите, представени с административната преписка.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат Д. в писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 450 лева, които да се внесат от жалбоподателя в месечен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

За вещо лице НАЗНАЧАВА арх. В. А.-Д., на която делото да се предостави след представяне на доказателство по делото за внесен депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.11.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: