ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седми октомври                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с” АД, редовно уведомен, се явява адвокат С., редовно упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че жалбоподателят не е изпълнил задължението си за внасяне на определения депозит за изготвяне на назначената с определение от 27.05.2015 г. съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ С.: По технически причини не успяхме да внесем определения депозит. Моля да ми бъде даден срок да изпълня това си задължение и да бъде изпълнена допуснатата техническа експертиза.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, предвид липсата на други доказателствени искания, намира че следва да даде възможност на жалбоподателя да внесе определения депозит и да бъде изготвена допусната експертизата, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе депозита, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на задължението, експертизата няма да бъде изготвена и делото ще бъде решено въз основа на наличните в него доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.12.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: