ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЙОРДАНКА Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2395 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.В.Д., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Ц., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Йорданка Д..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам становището си, изразено в предходно съдебно заседание.

Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам становището си от предходно съдебно заседание.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ПРОКУРОР Д.: Жалбата е допустима.

Няма да соча нови доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ц.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите исковата молба на моя доверител и след като отмените цитирания административен акт като незаконосъобразен, да присъдите претендираните суми, ведно със съдебно-деловодните разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата против писмо-отговор №94-00-27371/06.11.2012 г. на Директора на дирекция „Управление на общинска собственост” при Община Бургас поради липса на предмет за обжалване, както и искането на ищеца за установяване противоправно бездействие на Община Бургас за връщане на заплатения от него депозит.

Поддържам изразеното становище в предходно съдебно заседание и съображенията, които подробно сме изложили в писмения отговор.

 

ПРОКУРОР Д.:  Уважаема госпожо председател, считам иска за неоснователен и недоказан. Не са налице предпоставките на чл.1 от ЗОДОВ за отговорността на Община Бургас поради липса на незаконосъобразни актове или действия, извършени от нейни органи.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: