ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 238 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ З.Б.Д., редовно уведомен, се явява адвокат С.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – Приморско към Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

            Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-000201 от 12.10.2017г., издадена от началник РУП към ОД на МВР-Бургас, РУ-Приморско, с която на основание чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

Административният орган е представил административната преписка.

С разпореждане от вчера, съдът изиска от административния орган да представи препис от Заповед № 251з-209/18.01.2017г., която беше изпратена на съда.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, както и изпратената Заповед № 251з-209/18.01.2017 г. на директора на ОД на МВР – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да отмените обжалваната заповед, като незаконосъобразна. Законодателят е предвидил максимален срок за налагане на тази ПАМ, но той е обвързан с въпроса до решаване на отговорността на предполагаемо виновния водач – т.е., административният орган следваше да изложи мотиви за фактическите и правни предпоставки за максимален срок, а не на срок, който е обвързан с евентуалната отговорност. Ако се приеме, че в действителност към момента на издаване на заповедта са налични предпоставките за ангажиране на отговорността съгласно чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, то тогава максималното наказание „лишаване от управление на МПС“ е 12 месеца и би се получил срок, в който свидетелството за управление на МПС не би могло да бъде в жалбоподателя. Административният орган е мотивирал издаването на тази заповед със съдебно-медицинската експертиза, която е извън рамките на административното производство. Тя е в рамките на едно различно досъдебно производство и не може да бъде ценена като годно доказателство, а изключването на тази експертиза предполага различна квалификация на деянието, където лишаването от право да управлява МПС е само 6 месеца. Липсват мотиви, от които да е ясно защо е определен този максимален срок.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:36 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: