ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2382 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дамвент” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явяват представители по пълномощие адвокат Л.С. и адвокат С., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ответника - зам.кмет „УТС” при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба с въпроси към съдебно-техническа експертиза от процесуалния представител на жалбоподателя .

Съдът с определение № 1149 от 25.05.2015г. допусна извършването на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ С. – Няма да сочим други доказателства на този етап.

АДВОКАТ С. – Държим на изготвянето на експертизата, която считаме е от съществено значение за решаването на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Да се предостави възможност на вещото лице да изготви експертизата. Няма да соча други доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: