ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2380 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Ищецът „Винарска къща Виноградец“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът – Комисия за защита на потребителите, редовно призован, не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Деян Петров.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че в предходното съдебно заседание съдът задължи ищеца в 14-дневен срок да представи доказателства, от които се установява дали сумата от 700 лв., която се претендира, е платена на посочения юрисконсулт отделно от трудовото възнаграждение или представлява самото трудово възнаграждение. Ако се касае за плащане извън трудовото възнаграждение ищецът бе задължен да представи доказателства, че въпросната сума е била декларирана пред НАП като доход на юрисконсулт извън трудовото правоотношение.

Съобщението с вменените от съда задължения е изпратено на ищеца и е получено надлежно на 15.05.2017г. от юрисконсулт Полина Велчева. До настоящия момент по делото не са постъпили доказателства, нито становище на страната.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ – Считам, че дадена възможност на ищеца да представи документи, необходими за доказване на твърдението ѝ, е достатъчна. Очевидно страната не се възползвала от предоставената ѝ възможност, поради което считам, че не следва да се предоставя нова такава възможност.

 

Съдът счита, че след като страната не е изпълнила вмененото ѝ задължение за представяне на доказателства, нито е изразила становище по делото, по каква причина не може да представи такива доказателства, отлагането на делото за предоставяне на допълнителна възможност на ищеца във връзка с представянето на тези доказателства би било необосновано, поради което и като взе предвид становището на представителя на прокуратурата, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ – Моля да отхвърлите предявения иск като неоснователен и недоказан.

Представям писмено становище.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: