ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 04.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти декември                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова.

Административно дело номер 2372 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.Г.Ч., редовно призована, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явяват се вещите лица С.А., Т.Д. и М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата тройна съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещите лица и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

Т.Ж.Д. – 60 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

М.Й.Л. – 59 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредени сме за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещаваме да дадем добросъвестно заключение. Представили сме писмено такова, което поддържаме.

 

АДВОКАТ П.: Имам един въпрос по отговора на въпрос №2. Понеже сочите, че няма за всички, какви суми сте приели за допълнително обучение, за което всъщност няма данни? Приели сте това, което реално е платено, или друго?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Броят курсисти сме определили на база наличните счетоводни документи в дружеството за отчетени приходи.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси на този етап. Ще Ви моля да приемете заключението на вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение отговора на първи въпрос, искам да попитам за ползваните пазарни аналози. Фирма „Булмейк” ООД видях, че е с адрес и седалище в гр. София. За 2008 г. шофьорски курсове е провеждала в гр. Нова Загора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: 2008 г. са провеждани шофьорски курсове в гр. Нова Загора и към момента също.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вторият аналог е от ЕТ „Й.Д. – Фаворит”. Само тази вносна бележка ли Ви е представена и как преценихте, че това е заплащане на шофьорски курс в неговата цялост и не се касае за друго плащане или частично  такова?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В разговор поискахме да се представят доказателства за заплащане на цял курс. Представена е вносна бележка с копие на страницата от регистъра, където се водят курсистите, от което се вижда видът на категорията и сумите. На копието на страницата има и втора бележка за 200 лева на курс. Това е и неговото обяснение, че това е крайната цена на курса, която е събирана от тази фирма.

ВЪПРОС НА СЪДА: За всички курсисти от тази страницата ли  беше такава цената?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ние не сме преглеждали цялостното счетоводство на фирмата, а само което беше предадено от лицето.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В този регистър има ли цена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В този регистър няма цена. Това е крайната цена.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да разбирам, че във вашето заключение като цяло сте използвали пазарна цена за категория „В” въз основа на тези два документа, а за всичко останало сте приели това, което е декларирано от самия жалбоподател поради липса на информация за останалите категории?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещите лица.

Оспорвам експертизата, като считам, че това, което е представено като заключение не представлява пазарни цени на курсове за обучение за различните категории. Считам, че другите експертизи, както в хода на ревизионното производство, така и единичната експертиза в съдебното производство, дават близки по стойност пазарни цени и моля да кредитирате тях, а не и заключението на тройната експертиза.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В какво се изразява разликата в единичната експертиза, която сте изготвили, и тази тройна съдебно-счетоводна експертиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: При изготвяне на единичната експертиза не разполагах с информация за документирана цена на курса. В тройната експертиза имаме документ за цена за категория „В”. За останалите нямаме и това е единствената разлика между единичното заключение и това на настоящата тройна експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещите лица и да определи възнаграждение за положения труд и поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на тройна съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещите лица М.Л., Т.Д. и С. А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за всеки един от експертите, в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ П.: Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетели лицата К.П. и Д.М., които водим в момента и които са от кръга на лицата, предоставили заеми на доверителката ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам да бъдат допуснати до разпит в качеството на свидетели тези лица, още повече, че в предходно съдебно заседание са разпитвани и други заемодатели.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели К.П. и Д.М..

СНЕМА самоличността на свидетелите и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

К. Й. П. – 31 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

Д.Р.М. – 53 години, българска гражданка, неосъджана, без родство със страните.

 

СЪДЪТ отстрани от залата свидетелката Д.Р.М. и пристъпва към разпит на свидетеля К. Й. П..

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ П.: Давали ли сте на С.Ч. заем, по какъв повод, каква сума? Откъде я познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Дадох заем на г-жа Ч. в размер на 600 лева през 2007 г. Тя ми ги поиска и аз и ги дадох. Не съм питал по какъв повод.

Аз карах курс при нея през 2002 г. за шофьор и от тогава я познавам и като ми поиска тези пари и ги дадох.

Уговорихме се да ги върне до 2012 г. Върна ми ги наведнъж.

АДВОКАТ П.: Подписахте ли някакви разписки?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Като ги давах подписахме разписка. Като ми ги върна подписахме друга разписка.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля П..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2007 г. къде работихте?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: В склад на разноска търговия в гр.Нова Загора.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На каква заплата?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не помня 400 лева ли беше.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Семейство, деца имате ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как уточнихте срока на връщане? Не ви ли притесни, че това са пет години?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз я познавам и не ме притеснява нищо.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По делото има разписки. Бихте ли казали сега ли са разписани или към онзи момент?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Подписът върху разписката на л. 224 от делото е мой. Когато съм давал парите, тогава съм подписал и разписката.

Разписката за връщането на парите е подписана на датата на връщане.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: При Вас останаха ли оригинали на тези документи?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, няма при мен оригинали.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля П..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Д.Р.М..

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ П.: Давали ли сте заем на С.Ч., кога, в какъв размер? Съставихте ли някакви документи? Върна ли Ви парите? Откъде я познавате?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Със семейството на С.Ч. се познаваме повече от 15 години. Много добри приятели сме. Услужвали сме си. Давала съм и пари и тя на мен ми е давала. Работили сме с разписки когато става въпрос за по-голяма. През 2007 г. и дадох мисля 2 000 лева и се уговорихме, че на по-късен етап ще ги върне и тя ми ги върна, но ставаше въпрос за около 2 години.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тази разписка Вие ли сте подписвали?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Разписката, която ми показвате на л. 235 от делото, аз съм я попълнила. Това е моят почерк и подписът отдолу е моят.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката М..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2007 г. какви доходи имахте?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: До 2008 г. съм работила като офис мениджър към офис на ОББ гр.Нова Загора. Винаги съм имала средства, имала съм лични спестявания, както и в момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: А когато С.Ч. Ви е давала и на Вас пари, разписки разписвали ли сте?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Когато става въпрос за 50 лева или 100 лева, когато съм  искала за около 2 дни, не сме съставяли документи. Тази разписка  сме я написали, защото вече ставаше дума за по-голяма сума и за по-дълъг период от време.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не Ви е притеснил двегодишният период?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката М..

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетелката М..

АДВОКАТ П.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз имам доказателствено искане. Предвид на това, че разпитахме всички свидетели, които са предоставели заем и които потвърдиха времето на съставяне на разписките за даване на пари, а видно от представените разписки, поне по мое лично мнение, същите са идентични, независимо от времето, което е посочено на съставяне, моля да бъде назначена съдебно-графологична експертиза, която да установи дали тези документи – разписки, е възможно да са съставени през 2007 г.

АДВОКАТ П.: Ако бъде допусната такава експертиза, въпросът „Възможно ли е…” е неправилно зададен. „Съставени ли са…” е правилно зададен въпросът.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне поисканата експертиза, като вещо лице да отговори на въпроса: Разписките, приложени от л.222 до л.235, включително по делото, дали са изготвени на посочените в тях дати през 2007 г.? Тъй като отговорът на въпроса е с техническа сложност, преди да бъде определен дължимият за изготвяне на експертизата депозит и конкретното вещо лице, следва да се изпрати писмо на Началника на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, който до укаже налични ли са технически възможности за изготвяне на подобна експертиза и ако такива има, да посочи вещо лице, което да отговори на поставения въпрос. След получаването на такава информация, съдът ще определи депозит за вещо лице и ще назначи конкретно такова.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на техническа експертиза, която да отговори на въпроса: Разписките приложение на л.222 до л.235 от делото изготвени ли са на датите, посочени в тях през 2007 г.?

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо на Началника на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, който до укаже налични ли са технически възможности за изготвяне на подобна експертиза и ако такива има, да посочи вещо лице, което да отговори на поставения въпрос.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.02.2014 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: