ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.08.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети август                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2365 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       М.Н.М., редовно призован, явява се лично.

 

За ОТВЕТНАТА СТРАНА - Началник на затвора в гр.Бургас, редовно призован, се явява инспектор С., с висше юридическо образование, представя днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

         Инст.С.: Да се даде ход на делото

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

         Образувано е по жалба на М.Н.М., ЕГН **********, понастоящем в затворническо общежитие Дебелт към затвора в гр.Бургас против заповед на началника на затвора в гр.Бургас № 995 от 15.08.2017г., с която на основание чл.101, т.7, във вр. с чл.102, ал.2 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 (четиринадесет) денонощия“.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с административната преписка писмени доказателства.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. В случая има две докладни записки за едно и също деяние. С едната докладна инсп.Р. приключи наказанието ми, извиних се на госпожата за поведението си. Двадесет дни бях лишен от лекарства, а съм астматик и диабетик, имам рецептурна книжка, на която пише на 26 число всеки месец трябва да ми се дават лекарства, а те ми ги дадоха на 10-12 число от месеца и затова, заради здравословното ми състояние се наложи да повиша тон, но след това осъзнах поведението си и се извиних. След два месеца за същото деяние възстановяват друга докладна и ми налагат 14 дни карцер. Затова, че масово лишените от свобода коментират служителите на затвора, че са оставили да убият Г.Г.и аз съм един от тези, които коментират, затова ми наложиха 14 дни карцер.

Ако може, отрядният Р. да призовете, който приключи докладната и няма наказание, а след два месеца възстановяват същото деяние, затова че коментираме как са оставили човека да го убият. Не съм нарушил вътрешния ред, не съм имал конфликт с никой. Господинът може да каже, че за два месеца имам три награди. Не съм се бил с никой, имам година и два месеца добро поведение. Може ли след три награди да ми налагаш най-тежкото наказание. Карцер ми дадоха не заради сестрата, а заради това, че сме коментирали, че са го оставили да го убият. Коментираме убийството, как са оставили човека да го убият. Ако съм нарушил нещо - ще изтърпя наказание, но аз не съм нарушил нищо.

Защо има две докладни за едно и също нещо. Първата докладна приключи, сдобрихме се със сестрата, а втората защо я пускат след два месеца за същото. Моля да отмените наказанието ми, защото не съм нарушил нищо.

 

         Инсп.С.: Моля да потвърдите издадената от началника на затвора заповед. Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

 

         СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА по делото представените с административната преписка писмени доказателства и Заповед № 995 от 15.08.2017г. на началника на Затвора-Бургас.

 

 

 

 

 

 

        

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД по същество:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да отмените наказанието ми. Ако счетете, че е редно, моля да призовете инспектора по социална дейност, който приключи първата докладна и с медицинската сестра се сдобрихме, извинихме се и наказанието приключи. Защо след два месеца възстановяват същото нещо и ми дават карцер без да съм нарушил нищо. Все едно да ми дадат условна присъда и да е потвърдена, а след два месеца да ме викнат и да ми дадат пет години за същото нещо. Няма как да се случи, а те точно така направиха.

Коментирахме случая за Г.Г., а има и още едно момче изнасилено и масово вкарват наркотици в затвора и надзирателите забогатяват. Казах на сестрата, че е немарлива, но аз се извиних, защото съм с инхалатор и с диабет и 20 дни да не ми дават хапчета, а става въпрос за здравето ми.

Моля да отмените наказанието ми. Едната докладна е в началото на юли, другата накрая.

 

Инсп.С.: Моля да потвърдите Заповед № 995 от 15.08.2017г. издадена от началника на затвора в гр.Бургас. При издаване на заповедта наказващият орган е съобразил изнесеното в докладната записка и събраните материали. Налице е извършено дисциплинарно нарушение от М., като при налагане на самото наказание в максимален размер, а именно 14 денонощия в наказателна килия, наказващият орган е взел предвид, че М. има извършени и други подобни дисциплинарни нарушения до момента, за което също му е било налагано наказание. С оглед на което моля да потвърдите издадената заповед.

 

        

СЪДЪТ счете делото за изяснено и на основание чл.111, ал.5 от ЗИНЗС ще обяви решението си в съдебно заседание в 10.40 часа .

 

 

На именно повикване в 10.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Н.М., редовно уведомен, явява се лично.

За ОТВЕТНАТА СТРАНА  - Началник на затвора в гр.Бургас, редовно уведомен, се явява инсп.С..

 

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 10.41 часа.

 

Съдът ВРЪЧИ на страните препис от решението.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: