ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.08.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети август                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2364 по описа за 2017 година

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       Д.Г.И., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНАТА СТРАНА  - Началник на затвора в гр.Бургас, редовно призован, представлява се от инспектор С., с висше юридическо образование, представя днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Инсп.С.: Да се даде ход на делото, няма процесуални пречки.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

         Образувано е по жалба на Д.Г.И., ЕГН **********, понастоящем в затвора в гр.Бургас против заповед на началника на затвора в гр.Бургас № 1013 от 17.08.2017г., с която на основание чл.101, т.7, във вр. с чл.102, ал.2 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 (четиринадесет) денонощия“.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с административната преписка писмени доказателства.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата си. Първо искам да кажа, че тези писмени обяснения от моите свидетели бяха изтръгнати с насилие и побой над тях от надзирателите и желая да бъдат призовани на делото.

Второ, аз бях пребит от надзирателите по времето, когато искаха да ме транспортират в затвора в гр.Ловеч и как така лежа в момента в карцера, а не е минало делото по моето обжалване. Аз съм настанен в наказателна килия преди да е минало обжалването на заповедта.

 

СЪДЪТ към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Защо Ви пребиха?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Защото ми беше лошо, повръщах и молех да остана, а те ме замъкнаха и пребиха. По пътя за Ловеч повръщах, беше ми лошо и на всичко отгоре ме пребиха.

 

         Инсп.С.: Оспорвам жалбата. Моля да потвърдите издадената от началника на затвора-Бургас Заповед № 1013 от 17.08.2017г. Считам, че същата е издадена  законосъобразно, констатирано е извършеното нарушение от Д.Г., а именно нарушение на разпоредбите на чл.96 от ЗИНЗС.

         Други доказателства няма да соча.

        

         СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, по искането на жалбоподателя за разпит на свидетели се е произнесъл с Определение от 22.08.2017г., няма основание да отмени определението си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и Заповед № 1013 от 17.08.2017г. на началника на Затвора-Бургас.

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД по същество:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да призова свидетелите, тъй като техните обяснения бяха постигнати с насилие. Биха ги, тормозиха ги. Първо дадоха съвсем други обяснения, но те написаха това, което желае господин началника и надзирателите. Аз също бях пребит. Моля да бъде призовано момчето, което пътува с конвоя - К.Б.. Беше ми лошо, никой не съм заплашвал, нито съм удрял. Желая свидетелите да застанат пред съда и да кажат какво точно се случи, а не да ги бият и да казват това, което искат надзирателите.

 

         Инсп.С.: Констатирано е нарушение от служители на затвора. Призованите свидетели нямат отношение по изнесеното  в самата заповед. Налице е извършено дисциплинарно нарушение, за което съответно е наложено дисциплинарно наказание. Всичко казано от Г. до момента е извън контекста на заповедта. Моля да потвърдите заповедта на началника на Затвора гр.Бургас.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и на основание чл.111, ал.5 ще обяви решението си в съдебно заседание в 10.00 часа.

 

 

На именно повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.И., редовно уведомен, явява се лично.

За ОТВЕТНАТА СТРАНА  - Началник на затвора в гр.Бургас, редовно уведомен, се явява инспектор С..

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 10.00 часа.

 

Съдът ВРЪЧИ на страните препис от решението.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.01 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: